Hải Phòng có 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố
Hải Phòng có 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố14/11/2020 16:06
Bầu 2 Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng
Bầu 2 Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng10/11/2020 14:11
BI HÀI Bỏ hơn 10 tỉ làm 1km đường nông thôn, dân tự lo  thoát nước
(BI HÀI) Bỏ hơn 10 tỉ làm 1km đường nông thôn, dân tự lo...thoát nước 08/10/2020 12:32
Đã có kết quả 127 152 mẫu F1 ở Hải Phòng liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 người Nhật Bản
Đã có kết quả 127/152 mẫu F1 ở Hải Phòng liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 người Nhật Bản06/10/2020 23:00
Hải Phòng đề xuất xây cầu gần 2 300 tỉ đồng kết nối với Quảng Ninh
Hải Phòng đề xuất xây cầu gần 2.300 tỉ đồng kết nối với Quảng Ninh05/10/2020 22:39
Hải Phòng yêu cầu tháo dỡ các khung sắt treo băng rôn trên toàn địa bàn
Hải Phòng yêu cầu tháo dỡ các khung sắt treo băng rôn trên toàn địa bàn18/09/2020 10:09
Vì sao Hải Phòng dừng xây dựng cụm tượng đài chiến thắng Cát Bi
Vì sao Hải Phòng dừng xây dựng cụm tượng đài chiến thắng Cát Bi ?16/09/2020 11:11
Bắt khấp cấp một chuyên viên UBND TP Hải Phòng
Bắt khấp cấp một chuyên viên UBND TP Hải Phòng24/07/2020 18:51
Rắc rối bồi thường, hỗ trợ, bao giờ mới giải phóng xong mặt bằng
Rắc rối bồi thường, hỗ trợ, bao giờ mới giải phóng xong mặt bằng?11/06/2020 17:27
Hải Phòng xem xét kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cùng nhiều cán bộ
Hải Phòng xem xét kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cùng nhiều cán bộ03/06/2020 13:17

Hải Phòng có 2 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021.