Thực hiện đột phá trong nhiệm vụ phát triển tổ chức đảng

Tháng 1/2022, Đảng bộ Khu Kinh tế Hải Phòng chính thức được nâng cấp, trở thành Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, trực thuộc Thành ủy. Nhận được sự lãnh đạo sâu sát, trực tiếp của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng đã quyết định thành lập, nâng cấp các Đảng bộ trực thuộc theo quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng.

Tại khu vực này, công tác phát triển Đảng gặp không ít khó khăn do chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa hiểu rõ vị trí, vai trò, mục đích hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Bởi vậy, công tác giới thiệu, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công nhân, lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp chính là “chìa khóa” để tạo sự chuyển biến trong công tác phát triển đảng.

leftcenterrightdel
 Một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới do Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức.

Hàng năm, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng thường xuyên phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đến hàng trăm quần chúng ưu tú của các chi bộ doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đảng viên mới với sự tham gia của hàng trăm đảng viên dự bị trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng và công tác Tổ chức xây dựng đảng; lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng đối với đội ngũ cấp ủy viên các cấp.

Bên cạnh đó, nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng “Về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập” gắn với nội dung học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP Hải Phòng, Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ Khu kinh tế thành phố, trong năm 2022, Đảng ủy Khu kinh tế có nhiều giải pháp tập trung củng cố năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, trên cả 3 phương diện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đồng chí Đào Phú Thuỳ Dương - Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu kinh tế đã triển khai 3 giải pháp đột phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp FDI tại các Khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trong 3 giải pháp, đồng chí Đào Phú Thùy Dương nhận định, công tác tuyên truyền, vận động giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Việc tuyên truyền, vận động có thể triển khai bằng nhiều hình thức như trực tiếp đến cơ sở hoặc qua báo chí, phương tiện truyền thông, qua các hội nghị xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Khu Kinh tế.

Tiếp đến là việc Đảng ủy luôn quan tâm nâng cao trình độ, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp ủy, để cán bộ các cấp ủy thực sự hòa mình vào phong trào của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, của quần chúng lao động, từ đó giác ngộ lý tưởng, định hướng cho người lao động rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Cuối cùng là phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu kinh tế trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng; hướng dẫn, dự sinh hoạt chi bộ tại các doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đào Phú Thùy Dương - Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng chia sẻ các giải pháp đột phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp FDI.

Với sự đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm chính trị cao, giải pháp sáng tạo, phù hợp, công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ Khu Kinh tế Hải Phòng chuyển biến rõ rệt. Cụ thể, năm 2022, thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ Khu kinh tế thành lập thêm 9 tổ chức Đảng, kết nạp 88 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 204% so với năm 2021, bằng 187% so với chỉ tiêu Thành ủy giao.

leftcenterrightdel
 

Đặc biệt, trong năm 2023, Đảng ủy Khu kinh tế đề ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể như: Tiếp tục triển khai Đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2023- 2025”; xây dựng Kế hoạch khảo sát tình hình đảng viên tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế và phương hướng phát triển tổ chức đảng tại doanh nghiệp. Phối hợp các quận ủy, huyện ủy chuyển sinh hoạt cho đảng viên, tổ chức đảng về Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng theo đúng chủ trương của Thành ủy. Phấn đấu kết nạp mới quần chúng ưu tú vào Đảng, thành lập 8 đến 10 tổ chức đảng mới. Chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở và các đoàn thể đăng ký và chủ động xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh…

leftcenterrightdel
 Lễ kết nạp đảng viên mới tại chi bộ Công ty TNHH giấy Konya Việt Nam.

Theo đó, tính đến tháng 7/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng xem xét và ra quyết định thành lập 7 tổ chức đảng. Các tổ chức đảng được thành lập là: Chi bộ công ty TNHH Crystal Sweater VN, Chi bộ Công ty TNHH ngành gỗ Fuming Việt Nam, chi bộ Công ty TNHH Maple, chi bộ Công ty TNHH Công nghệ Amtran Việt Nam, chi bộ Công ty TNHH Horn Việt Nam, chi bộ Công ty TNHH Flat Việt Nam, chi bộ Công ty TNHH Công nghệ vật liệu xây dựng Jinka…

Số đảng viên mới được kết nạp là 105 đảng viên, hoàn thành 86% kế hoạch chỉ tiêu kết nạp đảng viên bổ sung năm 2023, hoàn thành 178% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Trong đó, 93% đảng viên mới kết nạp là quần chúng ưu tú tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Số lượng đảng viên mới được kết nạp Đảng giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và có trình độ cao đẳng và đại học chiếm tỷ lệ tương đối cao, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng lên. Dự kiến đến cuối năm 2023, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các kế hoạch đề ra.

Nguồn phát triển đảng viên tiềm năng từ cầu nối Công đoàn Khu kinh tế

Năm 2022, số đảng viên mới kết nạp trong doanh nghiệp FDI của Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng là 88 đảng viên, chiếm xấp xỉ 30% tổng số đảng viên trong doanh nghiệp FDI được kết nạp mới của 25 tỉnh thành phố phía Bắc (tổng 25 tỉnh thành phía Bắc là khoảng 300 đảng viên).

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, vận động quần chúng ưu tú trong các doanh nghiệp. Đảng ủy Khu Kinh tế cũng định hướng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp đảng viên với những đoàn viên công đoàn ưu tú, nhất là trong đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Theo đó, để phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong khu kinh tế, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng hiện đang giữ vai trò nòng cốt. Đây là một trong những công đoàn cấp trên có các phong trào thi đua mạnh nhất thành phố, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo. Những đoàn viên công đoàn có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua, có sáng kiến, cải tiến, được tặng Bằng lao động sáng tạo, đóng góp cụ thể cho doanh nghiệp chính là nguồn quần chúng ưu tú để các chi bộ phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng.

leftcenterrightdel
Những đoàn viên công đoàn có thành tích nổi bật trong khu kinh tế là nguồn bồi dưỡng, đào tạo phát triển đảng viên.

Từ sự chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Khu Kinh Hải Phòng tế giao chỉ tiêu cho các công đoàn cơ sở, mỗi đơn vị trong 1 năm giới thiệu ít nhất 3 quần chúng ưu tú, trong đó ưu tiên cán bộ công đoàn. Khi cán bộ công đoàn cơ sở đồng thời là đảng viên sẽ thúc đẩy hoạt động tổ chức đảng, đoàn thể đạt hiệu quả cao hơn.

Đây cũng là mục tiêu được Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng đặt ra nhằm nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI, vừa chỉ đạo, vừa triển khai đẩy mạnh hoạt động công đoàn cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Với cách làm như vậy, 7 tháng năm 2023, các tổ chức công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Khu Kinh tế giới thiệu hơn 300 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, vượt xa chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố giao. Để đáp ứng “tốc độ” phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp FDI, Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng triển khai mô hình cộng tác viên, để hỗ trợ cơ quan Đảng ủy, các cấp ủy cơ sở về nghiệp vụ công tác xây dựng đảng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hồng Quang (đeo kính), Phó Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng, Bí thư Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Nichias Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng, Bí thư Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp, trực thuộc Đảng bộ Khu cho biết, từ việc phát triển đảng viên hạt nhân này, tạo cơ sở để Chi bộ đề xuất Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng quyết định thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp FDI khi đủ điều kiện. Theo đó, trong 7 chi bộ Đảng được thành lập kể từ đầu năm 2023 của Đảng bộ Khu kinh tế thì có đến 6 chi bộ được Chi bộ Công đoàn – Doanh nghiệp Khu Kinh tế đề xuất.

Văn phòng Đảng ủy đầu tiên đặt tại khu công nghiệp

Đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, Văn phòng Đảng ủy đầu tiên đặt tại Khu công nghiệp là Văn phòng Đảng bộ Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng. Được biết, Đảng bộ hiện có 23 Chi bộ với 241 đảng viên. Mặc dù Văn phòng không lớn nhưng việc doanh nghiệp đồng ý đặt trụ sở Văn phòng Đảng ủy ngay trong khu công nghiệp khẳng định vị thế của Đảng với các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với các đảng viên đang hoạt động trong tổ chức đảng tại doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
 

Khánh An - Trúc Quyên