VKSND huyện Đắk Glong trực tiếp kiểm sát tại UBND các xã
VKSND huyện Đắk Glong trực tiếp kiểm sát tại UBND các 06/04/2021 07:35
Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại các UBND xã, phường
Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại các UBND , phường01/11/2020 16:03
VKSND huyện Krông Nô trực tiếp kiểm sát tại các UBND xã, thị trấn
VKSND huyện Krông Nô trực tiếp kiểm sát tại các UBND , thị trấn02/06/2020 17:52
Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã
Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND các 30/03/2020 10:31
VKSND huyện Đắk Glong trực tiếp kiểm sát tại UBND các xã
VKSND huyện Đắk Glong trực tiếp kiểm sát tại UBND các 11/03/2020 16:37

VKSND huyện Đắk Glong trực tiếp kiểm sát tại UBND các xã

(BVPL) – Thông qua công tác kiểm sát, Đoàn kiểm sát VKSND huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã chỉ ra nhiều ưu điểm và một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã.