leftcenterrightdel
 Kiểm sát trực tiếp THAHS tại UBND phường Tân Phước.

Từ ngày 14/5/2024 đến ngày 16/5/2024, Đoàn kiểm sát của VKSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) phối hợp cùng Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Phú Mỹ, Đại diện Cơ quan thi hành án hình sự (THAHS) thị xã Phú Mỹ đã tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành hình sự lần lượt tại 8/10 xã, phường trên địa bàn, gồm: UBND các phường Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Tân Phước, Hắc Dịch; UBND các xã Tân Hải, Tân Hòa, Sông Xoài và UBND xã Tóc Tiên.

Sau khi đồng chí Đặng Quang Nam – Phó Viện trưởng VKSND thị xã Phú Mỹ (Trưởng Đoàn kiểm sát) thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án hình sự tại các xã, phường, Chủ tịch UBND các xã, phường đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương.

Qua các buổi kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại các đơn vị UBND xã, phường, Đoàn kiểm tra nhận thấy các đơn vị được kiểm sát đã quản lý tốt các đối tượng theo hồ sơ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Phú Mỹ bàn giao.

Tuy nhiên, qua kiểm tra các hồ sơ thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ, Đoàn kiểm tra đã phát hiện những vi phạm mang tính phổ biến ở cả 8 đơn vị UBND xã, phường được kiểm tra, cụ thể như: Vi phạm trong việc mở sổ sách theo dõi, thụ lý.

Một số hồ sơ của các xã, phường Bị án người chưa thành niên nhưng khi tiến hành triệu tập, làm việc với bị án không có sự tham gia của người đại diện hợp pháp của bị án là vi phạm điểm a khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư 65/2019/TT-BCA của Bộ Công an….

Đoàn kiểm sát đã hướng dẫn cho các đơn vị UBND và Công an (Đơn vị tham mưu) cấp xã, phường cần theo dõi, giám sát, giáo dục các bị án trên hồ sơ, sổ sách tốt hơn, nắm bắt các quy định của pháp luật về giám sát, giáo dục người bị án treo, cải tạo không giam giữ sâu sát hơn nhằm nâng cao công tác quản lý, đồng thời còn giúp cho các bị án nhận thức rõ nghĩa vụ của mình phải thực hiện, tránh trường hợp bị án coi thường pháp luật mà tái phạm vi phạm./.

Văn Tiên -VH