leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Văn Liệt thông qua Dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát.

Theo đó 8 xã được Đoàn công tác chọn tiến hành kiểm sát trực tiếp bao gồm các xã Hưng Mỹ, Phước Hảo, Hòa Lợi, Hòa Thuận, Long Hòa, Hòa Minh, Thanh Mỹ và Lương Hòa.

Tham dự cùng Đoàn kiểm sát có đồng chí Trần Thanh Phong, Cán bộ Cơ quan THAHS Công an huyện Châu Thành. Tiếp Đoàn kiểm sát có các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng và Phó Công an các xã.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện UBND các xã báo cáo về tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác THAHS tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Trực tiếp kiểm sát tại Ủy ban nhân dân xã Hưng Mỹ.

Qua kiểm sát nhận thấy hiện 8 xã có tổng cộng 26 người đang chấp hành án ngoài cộng đồng (chiếm tỷ lệ 72,22% tổng số người đang chấp hành án ngoài cộng đồng trên toàn huyện). UBND các xã đã thực hiện đúng quy định của Luật THAHS và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Kết quả kiểm sát cho thấy, nhìn chung UBND các xã đều có mở sổ theo dõi, cập nhật số liệu đầy đủ; hồ sơ thi hành án có quyết định phân công người theo dõi, giám sát, giáo dục; có bản cam kết của người chấp hành án; hằng tháng có bản tự nhận xét của người chấp hành án: đánh giá quá trình chấp hành án và nghĩa vụ của người chấp hành án tại địa phương đúng theo quy định.

UBND các xã cũng đã rà soát, đề nghị Cơ quan THAHS Công an huyện lập hồ sơ đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách đối với những trường hợp đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho người chấp hành án treo sửa chữa lỗi lầm, học tập, lao động, ổn định cuộc sống, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

leftcenterrightdel
 Trực tiếp kiểm sát tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Thuận.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành Trần Văn Liệt thông qua Dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát và đề nghị UBND các xã tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án ngoài cộng đồng, nhằm đảm bảo cho công tác THAHS được tiến hành đúng theo quy định, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, hạn chế các trường hợp phạm tội mới trong thời gian chấp hành án.

Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và cam kết sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc giám sát, quản lý, giáo dục người được hưởng án treo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại địa phương trong thời gian tới.

Huỳnh Như