Sau khi đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Viện trưởng VKSND huyện Cẩm Xuyên, Trưởng đoàn kiểm sát thông qua quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án hình sự (THAHS) tại các xã, Chủ tịch UBND các xã đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương.

Qua các buổi trực tiếp kiểm sát công tác THAHS tại UBND các xã, Đoàn kiểm sát nhận thấy, một số đơn vị về cơ bản đã quản lý tốt các đối tượng theo hồ sơ của Cơ quan THAHS Công an huyện Cẩm Xuyên bàn giao.

leftcenterrightdel
Kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Cẩm Thành. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác THAHS của UBND các xã nêu trên còn có một số tồn tại như: các xã chưa được triển khai, tập huấn kịp thời để yêu cầu các bị án tự giác làm bản tự kiểm điểm gửi cho người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục để nhận xét, đánh giá. Người được phân công giám sát, giáo dục cũng đợi đủ 1 quý mới tiến hành nhận xét, đánh giá, chưa nhận xét, đánh giá theo tháng, là vi phạm quy định tại các Điều 85, 86, 87 Luật THAHS năm 2019.     

Tại một số UBND xã còn để xảy ra vi phạm phổ biến như: không có biên bản bàn giao, tiếp nhận hồ sơ thi hành án giữa UBND xã và Cơ quan THAHS Công an huyện Cẩm Xuyên; không thực hiện việc phân công người trực tiếp giám sát giáo dục các bị án; các quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục các bị án không ghi đầy đủ nội dung, ngày tháng năm ra quyết định, xác định sai thời điểm chấp hành án; về thời gian nhận xét, đánh giá về quá trình chấp hành án của các bị án chưa chính xác, có bị án nhận xét còn thiếu…

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát cũng nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn của từng địa phương, đồng thời đã giải đáp, trực tiếp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong công tác THAHS. Đoàn kiểm sát sẽ đề xuất đến Cơ quan THAHS Công an huyện Cẩm Xuyên sớm mở các lớp tập huấn Luật THAHS năm 2019 và các văn bản hướng dẫn để UBND các xã làm tốt hơn công tác THAHS trong thời gian tới. VKSND huyện Cẩm Xuyên đã ban hành các văn bản kết luận, kiến nghị yêu cầu UBND các xã khắc phục vi phạm để tổ chức thực hiện tốt hơn công tác THAHS.

Vũ Hoàng