VKSND huyện Kbang trực tiếp kiểm sát tại UBND xã
VKSND huyện Kbang trực tiếp kiểm sát tại UBND xã
17/01/2024 16:36
VKSND huyện Kbang phối hợp công tác xem xét thẩm định tại chỗ vụ việc
VKSND huyện Kbang phối hợp công tác xem xét thẩm định tại chỗ vụ việc
26/12/2023 17:47
VKSND huyện Kbang kiến nghị phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
VKSND huyện Kbang kiến nghị phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
22/12/2023 10:13
VKSND huyện Kbang quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ
VKSND huyện Kbang quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ
07/12/2023 14:49
VKSND huyện Kbang tổ chức phiên tòa giả định về vi phạm quy định giao thông
VKSND huyện Kbang tổ chức phiên tòa giả định về vi phạm quy định giao thông
20/11/2023 10:32
Ấn tượng vòng xoang
Ấn tượng vòng xoang
18/11/2023 15:28
VKSND huyện Kbang yêu cầu khắc phục những thiếu sót trong công tác THAHS tại các xã
VKSND huyện Kbang yêu cầu khắc phục những thiếu sót trong công tác THAHS tại các xã
03/11/2023 11:30
VKSND huyện Kbang phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về ma túy
VKSND huyện Kbang phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về ma túy
01/11/2023 16:24
VKSND huyện Kbang tăng cường công tác kiểm sát thi hành án hình sự tại cộng đồng
VKSND huyện Kbang tăng cường công tác kiểm sát thi hành án hình sự tại cộng đồng
06/09/2023 17:34
VKSND huyện Kbang hướng dẫn xây dựng video, clip phục vụ công tác
VKSND huyện Kbang hướng dẫn xây dựng video, clip phục vụ công tác
14/08/2023 21:39
VKSND huyện Kbang phối hợp xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ”
VKSND huyện Kbang phối hợp xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ”
05/07/2023 17:10
VKSND huyện Kbang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật
VKSND huyện Kbang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật
24/05/2023 14:35
Phát hiện thi thể người phụ nữ đang phân hủy trong rừng ở Gia Lai
Phát hiện thi thể người phụ nữ đang phân hủy trong rừng ở Gia Lai
19/04/2023 19:11
VKSND huyện Kbang trực tiếp kiểm sát công tác THAHS tại các UBND xã
VKSND huyện Kbang trực tiếp kiểm sát công tác THAHS tại các UBND xã
19/04/2023 14:57
Xác định danh tính hai thi thể đã phân hủy trong rừng ở Gia Lai
Xác định danh tính hai thi thể đã phân hủy trong rừng ở Gia Lai
10/10/2022 17:29
Khởi tố Trạm trưởng và 2 nhân viên Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng
Khởi tố Trạm trưởng và 2 nhân viên Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng
26/10/2021 14:28
Vay nhiều tỉ đồng hứa trả lãi cao rồi chiếm đoạt
Vay nhiều tỉ đồng hứa trả lãi cao rồi chiếm đoạt
15/11/2019 11:02