Thực hiện chức năng của ngành Kiểm sát, năm 2023 VKSND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã lựa chọn và thực hiện khâu công tác “Tăng cường công tác kiểm sát, thi hành án hình sự tại cộng đồng” là khâu công tác đột phá của đơn vị. Phối hợp với VKSND huyện có sự tham gia của đại diện Cơ quan THAHS Công an huyện Kbang và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

leftcenterrightdel
 Đ/c Nguyễn Chí Đại, Viện trưởng VKSND huyện Kbang trực tiếp kiểm sát công tác THAHS và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn cấp xã.

Qua đó, nhằm hướng dẫn nghiệp vụ về công tác THAHS tại địa phương, những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đối với các trường hợp chấp hành xong án phạt tù về tại địa phương, công tác tái hòa nhập cộng đồng theo quy định.

Trên cơ sở đó đã quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, nội dung của Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hoà nhập cộng đồng (gọi tắt là NĐ 49/CP). Đồng thời, xác định cụ thể nội dung, tiến độ, thời hạn hoàn thành và phân công trách nhiệm cho chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp có liên quan triển khai thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ, bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù.

Không chỉ vậy, các cấp, ngành chức năng trên địa bàn cố gắng thống nhất nhận thức, xác định rõ công tác tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện trên các mặt công tác đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Kbang trực tiếp công tác THAHS và tái hòa nhập cộng đồng tại UBND xã Nghĩa An.

Thông qua các cuộc trực tiếp kiểm sát THAHS tại UBND cấp xã, VKSND huyện Kbang cũng đã yêu cầu triệu tập các trường hợp người chấp hành án treo, án phạt cải tạo, người hoãn chấp hành án, người tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá và các trường hợp người chấp hành xong án tù về tại địa phương.

Qua đó, thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, phổ biến sâu rộng cho đối tượng đặc thù (người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ hay người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã) nhận thức rõ quy định của pháp luật, để chấp hành đúng pháp luật, chủ trương chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, cùng tham gia giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, có hướng phấn đấu, chấp hành tốt các nghĩa vụ và trở thành công dân tốt cho xã hội.

Không chỉ vậy, Cơ quan THAHS Công an huyện Kbang thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý, giáo dục, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, định hướng nghề nghiệp, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú xóa bỏ mặc cảm, tự ti để hòa nhập cộng đồng. Mặt khác, phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ, tìm kiếm việc làm, tổ chức dạy nghề, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

leftcenterrightdel
  VKSND huyện Kbang đã phối hợp triển khai đồng loạt nhiều giải pháp để giúp người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng.

Được biết, từ khi có NĐ 49/CP đến nay, trên địa bàn huyện Kbang đã tiếp nhận hơn 135 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2023, VKSND huyện Kbang đã phối hợp tổ chức tuyên truyền trực tiếp và trên các phương tiện thông tin đại chúng được 10 đợt, hỗ trợ và tư vấn, giới thiệu đào tạo nghề 25 người.

Nhờ những nỗ lực nói trên đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể xã hội và nhân dân cùng quan tâm, phối hợp với gia đình, người thân của người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương để tạo môi trường xã hội lành mạnh, giúp họ tự tin tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, đã hạn chế được tỉ lệ và số người tái phạm, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn./.

Quang Đạt- Nguyễn Chính