Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, từ đầu năm đến nay VKSND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại 100% UBND cấp xã trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại buổi kiểm sát THAHS kết hợp tuyên truyền pháp luật cho các trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện và tái hòa nhập cộng đồng tại xã Lơ Ku, huyện Kbang.

Qua đó, VKSND Kbang nhận thấy, các UBND cấp xã cơ bản đã quan tâm, thực hiện tốt, đảm bảo theo các quy định về công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, người được hoãn chấp hành án phạt tù; phân công trực tiếp theo dõi giám sát, giáo dục những người chấp hành án đầy đủ. Định kỳ hàng tháng, UBND xã và người trực tiếp giám sát, giáo dục nhận xét việc thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án; báo cáo cơ quan THAHS Công an huyện để đề nghị Tòa án xem xét, quyết định việc rút ngắn thời gian thử thách đối với các bị án đủ điều kiện…

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND xã, thị trấn có quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt quy định pháp luật liên quan việc giám sát, giáo dục, quản lý người bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương.

Qua kiểm sát, VKSND huyện Kbang cũng nhận thấy, hồ sơ các loại thể hiện đầy đủ giấy tờ liên quan theo quy định của Luật THAHS. Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Cơ quan THAHS huyện, Công an xã, thị trấn có phân công người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục đối với người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đồng thời, thực hiện tốt việc báo cáo, tự nhận xét của người chấp hành án theo định kỳ...

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên thông qua biên bản kiểm sát tại UBND xã Krong, huyện Kbang.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhận thấy tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, VKSND huyện Kbang đã yêu cầu triệu tập các trường hợp người chấp hành án treo, án phạt cải tạo, người hoãn chấp hành án, người tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá và các trường hợp người chấp hành xong án tù về tại địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật.

Tại buổi tuyên truyền, Kiểm sát viên đã tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng. Bên cạnh đó, hướng dẫn, phổ biến cho người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng các quy định về xin thay đổi nơi cư trú, các điều kiện, tiêu chuẩn xét rút ngắn thời gian thử thách, giảm, miễn thời hạn chấp hành án…

Ngoài ra, các vi phạm, thiếu sót đã được chỉ ra ở kỳ kiểm sát trực tiếp trước đã cơ bản được UBND các xã khắc phục. Không còn tình trạng chuyển hồ sơ hết thời gian thử thách của người chấp hành án cho cơ quan THAHS không đúng quy định, đã khắc phục việc người chấp hành án không ký vào biên bản làm việc. UBND cấp xã đã chú trọng lập hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách cho người được hưởng án treo khi có đủ điều kiện...

Từ những kết quả nói trên thể hiện, sự chuyển biến tích cực trong công tác THAHS tại cộng đồng của UBND cấp xã trên địa bàn huyện Kbang.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo VKSND huyện Kbang trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn các trường hợp chấp hành án xong án phạt tù về tại địa phương. 

Cũng thông qua công tác kiểm sát THAHS tại UBND cấp xã, VKSND huyện Kbang đã chỉ ra những vi phạm, thiếu sót để kịp thời yêu cầu khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THAHS tại cộng đồng trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Thống nhất cao nội dung kết luận trực tiếp của các Đoàn kiểm sát VKSND huyện Kbang, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẳng định, sẽ tiếp tục chỉ đạo sâu sát đối với cán bộ tham mưu, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra./.

Quang Đạt - Nguyễn Chính