Thực hiện các công văn chỉ đạo cấp trên, lãnh đạo VKSND huyện Kbang đã kịp thời phổ biến, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 54 ngày 12/4/2023 của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Gia Lai về chủ trương phân công, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ đến toàn thể các cán bộ. Đồng thời, phân công đồng chí Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, bồi dưỡng đối với cán bộ là Kiểm sát viên mới được bổ nhiệm trong năm 2023. Từ đó, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ, gắn bồi dưỡng lý luận với công tác thực tiễn.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND huyện Kbang trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Đặc biệt, lãnh đạo đơn vị đã có những cách làm mới như mạnh dạn giao từng việc cụ thể cho đồng chí Kiểm sát viên mới nhưng vẫn duy trì sự kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo thường xuyên, phân công Kiểm tra viên trợ lý cho Kiểm sát viên trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, dân sự... Trao đổi thống nhất với Tòa án về việc bố trí thêm Kiểm sát viên giúp việc hướng dẫn, kèm cặp cho Kiểm sát viên mới khi trực tiếp tham gia phiên tòa. Qua đó, giúp cho các cán bộ trẻ tích lũy được kinh nghiệm, bản lĩnh, phong thái cũng như các kỹ năng ứng xử, đối đáp, tranh luận ...

Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị, Kiểm sát viên có kinh nghiệm còn hướng dẫn, kèm cặp Kiểm sát viên mới được bổ nhiệm theo hướng “cầm tay chỉ việc” trong công tác nghiệp vụ và gắn với trách nhiệm của người hướng dẫn, người được hướng dẫn.

Với những biện pháp, cách làm trên, trong thời gian vừa qua các cán bộ trẻ, Kiểm sát viên tại VKSND huyện Kbang đã có nhiều chuyển biến tích cực cả trong lý luận và thực tiễn, dám đảm nhận và chịu trách nhiệm trong các nhiệm vụ được giao, nhất là thể hiện được tinh thần chịu khó học hỏi, nghiên cứu, tranh thủ được sự chỉ đạo hướng dẫn của các đồng chí cán bộ có kinh nghiệm. Đặc biệt, đã tham mưu được nhiều chỉ tiêu công tác cho đơn vị như các kiến nghị phòng ngừa, kiến nghị tổng hợp, các yêu cầu điều tra xác minh có chất lượng, hỗ trợ xây dựng Slide, báo cáo án bằng sơ đồ tư duy…

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Kbang thực hiện đồng bộ nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên.

Trước yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát theo yêu cầu của cải cách tư pháp, VKSND huyện Kbang xác định, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên VKSND trong sạch, có phẩm chất, năng lực nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm sát là một nội dung rất quan trọng và cấp thiết.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, VKSND huyện Kbang cho biết, trong thời gian tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc đến cán bộ, Kiểm sát viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với công tác xây dựng ngành để đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Phải coi việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên là một nhu cầu tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu bức thiết của công cuộc cải cách tư pháp, mà trong đó, đổi mới tổ chức bộ máy, đổi mới con người là một trong những nội dung trọng tâm. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”...

Thứ hai, cần xác định rõ mục tiêu công tác đào tạo, bồi dưỡng là trang bị kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức chuyên môn về ngành, kỹ năng nghiệp vụ để xây dựng một nền tư pháp hiện đại, phục vụ Đảng, nhà nước và nhân dân. Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên cần chủ động trong việc nghiên cứu, học tập để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức tác phong, đổi mới phong cách làm việc; nâng cao bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Việc hướng dẫn, kèm cặp cho Kiểm sát viên mới khi tham gia phiên tòa đã giúp cho các cán bộ trẻ tích lũy được kinh nghiệm, bản lĩnh, phong thái cũng như các kỹ năng ứng xử, đối đáp, tranh luận...

Thứ ba, gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, sử dụng nguồn nhân lực bằng việc tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên nhằm xây dựng nguồn nhân lực đủ về số lượng, bảo đảm về cơ cấu và chất lượng, phục vụ nhu cầu phát triển của ngành. Trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ thuộc diện quy hoạch; cán bộ trẻ có triển vọng phát triển để làm cơ sở tạo nguồn và đảm bảo cán bộ, Kiểm sát viên được bổ nhiệm chức vụ, chức danh có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được với yêu cầu.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên.

Thứ năm, triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo của VKSND tối cao, VKSND tỉnh và của cấp ủy địa phương, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu, chuyên gia trong các lĩnh vực, có khả năng nghiên cứu, giải quyết những vấn đề phức tạp trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Với những kết quả bước đầu đạt được, trong thời gian tới, VKSND huyện Kbang sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp trong công tác đào tạo, hướng dẫn tại chỗ đảm bảo tính thực chất hiệu quả, tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ phát huy được các năng lực, sở trường công tác, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào thực hiện công tác chuyên môn. Từ đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm./.

Quang Đạt - Nguyễn Chính