Theo đó, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam đặt tại tỉnh, có chức năng giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thu, chi chế độ BHTN; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT, BHTN; thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN và kiểm tra việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định BHXH Việt Nam.

BHXH tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của UBND cấp tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Theo Quyết định 2355/QĐ-BHXH, cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh cũng có sự thay đổi, tiếp tục được kiện toàn, tinh gọn.

Cụ thể, từ ngày 01/01/2023, BHXH tỉnh thuộc nhóm 1 gồm: TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh cơ cấu tổ chức gồm 11 Phòng là: Quản lý Thu-Sổ thẻ, Chế độ BHXH, Giám định BHYT 1, Giám định BHYT 2, Kế hoạch-Tài chính, Thanh tra-Kiểm tra, Tổ chức cán bộ, Truyền thông, Công nghệ thông tin, Quản lý hồ sơ, Văn phòng. Sau đó, từ ngày 01/01/2024, BHXH tỉnh thuộc nhóm 1 sẽ còn 10 phòng khi kiện toàn, cơ cấu lại Phòng Quản lý hồ sơ và Văn phòng thành Văn phòng BHXH tỉnh.

Đối với BHXH tỉnh thuộc nhóm 2 gồm BHXH các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, Bình Dương, từ ngày 01/01/2023 cơ cấu tổ chức gồm 9 Phòng: Quản lý Thu-Sổ thẻ, Chế độ BHXH, Giám định BHYT, Kế hoạch-Tài chính, Thanh tra-Kiểm tra, Tổ chức cán bộ, Truyền thông, Công nghệ thông tin, Văn phòng.

Đối với BHXH tỉnh thuộc nhóm 3 gồm 56 BHXH tỉnh còn lại, từ ngày 01/01/2023 cơ cấu tổ chức gồm 9 Phòng: Quản lý Thu-Sổ thẻ, Chế độ BHXH, Giám định BHYT, Kế hoạch-Tài chính, Thanh tra-Kiểm tra, Tổ chức cán bộ, Truyền thông, Công nghệ thông tin, Văn phòng. Sau đó, từ ngày 01/01/2024, BHXH các tỉnh thuộc nhóm 3 sẽ còn 8 phòng khi kiện toàn, cơ cấu lại Phòng Công nghệ thông tin và Văn phòng thành Văn phòng BHXH tỉnh.

Quyết định 2355/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam./.

Ngọc Anh