Cụ thể BHXH Hải Phòng đã phối hợp với Sở LĐTB&XH báo cáo, đề xuất UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định hàng năm, ngân sách Thành phố hỗ trợ thêm 30% mệnh giá thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo (ngoài 70% mức ngân sách nhà nước (NSNN) đã hỗ trợ). Hỗ trợ thêm 20% mệnh giá thẻ BHYT cho người hộ làm nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình (ngoài 30% mức NSNN đã hỗ trợ) và hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS.

leftcenterrightdel
 BHXH Hải Phòng cũng phối hợp với Sở LĐTB&XH báo cáo, đề xuất UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết về mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 . Ảnh minh hoạ

Đồng thời BHXH Hải Phòng cũng phối hợp với Sở LĐTB&XH báo cáo, đề xuất UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết về mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Cụ thể: Với hộ gia đình nghèo, mức hỗ trợ của Trung ương theo quy định là 30%, ngân sách thành phố hỗ trợ thêm 30%, tổng mức hỗ trợ đạt 60% mức đóng BHXH. Với hộ gia đình cận nghèo, mức hỗ trợ của Trung ương theo quy định là 25%, ngân sách thành phố hỗ trợ thêm 25%, tổng mức hỗ trợ đạt 50% mức đóng BHXH.

Ngoài ra, BHXH Hải Phòng phối hợp với Sở Y tế báo cáo đề xuất UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về việc ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mua thẻ BHYT cho người cao tuổi từ 75 đến 79 tuổi với 7.955 người.

Từ đầu năm, BHXH Hải Phòng phối hợp với Sở LĐTB&XH báo cáo, đề xuất UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 quy định ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ nghèo thoát nghèo, người thuộc hộ cận nghèo thoát cận nghèo. Thời gian hỗ trợ 36 tháng kể từ 01/10/2022 cho 9.782 người.

 

Ngọc Anh