Karl Lagerfeld - Giám đốc sáng tạo của Chanel qua đời