Phát ngôn chưa chính xác về dịch corona, Đàm Vĩnh Hưng bị nộp phạt