Mới đây, tại Hội nghị tập huấn của Hội nông dân huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, đồng chí Hoàng Minh Chung, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã triển khai báo cáo chuyên đề về tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn. Đây được xem là một cách thức tuyên truyền pháp luật đổi mới, lồng nghép có tính sáng tạo, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Đ/c Hoàng Minh Chung – Phó Viện trưởng VKSND huyện Chư Prông báo cáo chuyên đề về tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tại Hội nghị. 
Theo báo cáo, tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện Chư Prông có xu hướng tăng mạnh. Cụ thể, năm 2020 xảy ra 13 vụ việc; từ đầu năm đến tháng 10/2021 đã xảy ra 11 vụ việc. Tất cả các vụ xâm hại trên đều xảy ra ở địa bàn nông thôn và đối tượng bị xâm hại đều là trẻ em nữ dưới 16 tuổi. Đáng chú ý, số lượng vụ việc xảy ra giữa những người có quan hệ huyết thống (cha – con gái ruột), quan hệ trong gia đình (cha dượng – con riêng của vợ) có chiều hướng gia tăng.

Trong năm 2020 và năm 2021, cùng với việc có văn bản báo cáo Thường trực Huyện ủy thì VKSND huyện Chư Prông đã ban hành Kiến nghị đến Chủ tịch UBND huyện Chư Prông chỉ đạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng chống vi phạm, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn.

Đáng nói, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức tích cực tố giác tội phạm của nhân dân. Tuy nhiên, hiệu quả các giải pháp trên là chưa cao, chỉ thực hiện được ở một số địa bàn trọng điểm trong toàn huyện, chưa đi sâu vào việc thực hiện tuyên truyền có hiệu quả, chưa chú trọng đến nội dung, đối tượng, hình thức tuyên truyền cho phù hợp. Do đó, tình hình tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em chưa giảm mà có chiều hướng gia tăng về số vụ, mở rộng hơn về địa bàn xảy ra và tính chất càng nghiêm trọng hơn.

Trước tình hình đặt ra nói trên, Lãnh đạo VKSND huyện Chư Prông chọn phương pháp "cá biệt hóa nhóm đối tượng tuyên truyền". Theo đó, Lãnh đạo VKSND huyện sẽ phối hợp lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tại các hội nghị của cơ quan, đoàn thể cấp huyện nhằm tăng cường theo chiều sâu hơn nữa trong công tác tuyên truyền, nhận thức pháp luật, sử dụng phương pháp tuyên truyền phù hợp theo từng nhóm đối tượng tiếp nhận. Từ đó, tạo sự lan tỏa hơn đến người dân thông qua lực lượng cán bộ nòng cốt cấp xã, thôn làng.

Với chủ trương đó, tại Hội nghị báo cáo viên của VKSND huyện đã cung cấp đến hội nghị thông tin về thực trạng tội phạm xâm hại tình dục trên địa bàn huyện, một số nguyên nhân cơ bản, một số thủ đoạn phổ biến của đối tượng phạm tội và một số giải pháp cơ bản, thiết thực, hiệu quả, mang tính khả thi cao trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em…tại địa bàn nông thôn các xã trong toàn huyện.

Cách làm trên bước đầu đạt được những hiệu quả nhất định, đã tác động trực tiếp, mạnh mẽ về mặt nhận thức pháp luật, nhận thức về tính nguy hại của loại tội phạm này trong lực lượng cán bộ Hội nông dân xã, thôn làng. Thông qua đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến gia đình, người thân, nhân dân./.

PV - Mai Ngọc