leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND TP.HCM tham gia giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà xét xử nguyên Phó thống đốc ngân hàng Nhà nước - Đặng Thanh Bình

Ngoài bị cáo Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn có 4 bị cáo khác là Lê Văn Thanh – nguyên Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Long An, nguyên Tổ trưởng giám sát ngân hàng Đại Tín (VNCB); Hà Tấn Phước – nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An, nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát Ngân hàng Đại Tín; Phạm Thế Tuân nguyên Tổ phó tổ giám sát, Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN TP.HCM, Thành viên Hội đồng Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam; Ngô Văn Thanh, nguyên Phó Phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Long An, Tổ viên Tổ giám sát Ngân hàng Đại Tín.

leftcenterrightdel
 Năm bị cáo tại toà

Các bị cáo Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh thuộc Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước đặt tại Ngân hàng Đại Tín với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được chủ động tiếp cận không hạn chế mọi tài liệu, hồ sơ, thông tin, hệ thống phần mềm của Ngân hàng Đại Tín, yêu cầu ngân hàng này báo cáo, cung cấp tài liệu, làm việc với mọi cấp cán bộ của ngân hàng Đại tín, đối chiếu trực tiếp với khách hàng, chủ nợ, đối tác, đề nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ những hoạt động không phù hợp với quy định của pháp luật, giám sát trước khi chuyển tiền bằng hoạt động có ý kiến đối với các giao dịch, hoạt động của Ngân hàng Đại Tín trước khi thực hiện giao dịch làm thay đổi các giá trị của khoản mục “Tiền mặt, vàng, bạc, đá quý”, “tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay của các tổ chức tín dụng khác” có giá trị hoặc giá trị quy đổi từ 5 tỷ đồng trở lên. Nhưng các bị cáo trên đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao dẫn đến việc Phạm Công Danh và các đồng phạm đã rút tiền của Ngân hàng Đại Tín bằng các hành vi phạm tội để sử dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây Dựng sau này.

Trong đó, bị cáo Hà Tấn Phước có trách nhiệm liên quan đối với hậu quả thiệt hại 3.454.924.026.666 đồng, bị cáo Lê Văn Thanh có trách nhiệm liên quan đối với hậu quả thiệt hại 6.591.643.119.855 đồng, bị cáo Phạm Thế Tuân có trách nhiệm liên quan đối với hậu quả thiệt hại 3.454.924.026.666 đồng, bị cáo Ngô Văn Thanh có trách nhiệm liên quan đối với hậu quả thiệt hại 10.046.567.146.521 đồng.

Riêng đối với bị cáo Đặng Thanh Bình, kết quả điều tra có đủ cơ sở khẳng định bị cáo đã có hành vi không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín do chính Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ. Bị cáo đã không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo tính đúng đắn, chính xác đối với thực trạng và năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh mà vẫn quyết định để Phạm Công Danh tham gia quản lý, nắm giữ cổ phần chi phối để điều hành Ngân hàng Đại Tín, tạo điều kiện cho Phạm Công Danh sử dụng ngân hàng như một phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội, gây ra các hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, trong phần luận tội, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX xem xét và tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Bình 4 – 5 năm tù, Hà Tấn Phước 30 – 36 tháng tù, Phạm Thế Tuân từ 30 – 36 tháng tù, Lê Văn Thanh từ 36 – 42 tháng tù và bị cáo Ngô Văn Thanh bị đề nghị 24 – 36 tháng tù.

VKS đề nghị miễn trách nhiệm dân sự đối với tất cả các bị cáo và đề nghị HĐXX tiếp tục xem xét và làm rõ vai trò của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cùng nhiều cá nhân khác.

Hoa Việt