Theo thống kê, tổng số cán bộ, công chức, viên chức nữ toàn ngành KSND tỉnh Đắk Lắk chiếm tỉ lệ 40%. Những nữ cán bộ, Kiểm sát viên của Ngành đã phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đã và đang có những đóng góp to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và cho ngành KSND tỉnh Đắk Lắk, góp phần quan trọng vào công cuộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó cho ngành KSND, thực sự xứng đáng với tuyên ngôn của phụ nữ hiện đại "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, xin giới thiệu một số hình ảnh đẹp của nữ cán bộ, Kiểm sát viên tại cơ quan VKSND tỉnh Đắk Lắk.

leftcenterrightdel
 Cùng trao đổi về một bài báo nghiệp vụ.
leftcenterrightdel
 Trao đổi công tác.
leftcenterrightdel
 Bóng hồng VKSND tỉnh Đắk Lắk.
leftcenterrightdel
 Đồng nghiệp.
leftcenterrightdel
 Nữ Kiểm sát viên trung cấp VKSND tỉnh Đắk Lắk.
leftcenterrightdel
 Ước mơ của bé.
leftcenterrightdel
 Nữ chuyên viên VKSND tỉnh Đắk Lắk.
leftcenterrightdel
 Hai thế hệ chung màu áo.
leftcenterrightdel
 Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
leftcenterrightdel
 Trao đổi công tác.
Hải Âu