Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, Chi bộ VKSND thành phố Vĩnh Yên đã chú trọng làm tốt công tác học tập, quán triệt các nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Gắn triển khai Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng, tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Hằng năm, trên cơ sở các nội dung của Chỉ thị 05, chi bộ tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký các nội dung làm theo Bác với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ của mỗi người; trong đó, có đánh giá về những ưu, khuyết điểm của bản thân và giải pháp cụ thể để phấn đấu, rèn luyện. Nội dung đăng ký đảm bảo cụ thể, ngắn gọn, là cơ sở để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên.

Để tạo bước đột phá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ đã chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng văn hóa công sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… Quá trình triển khai, lãnh đạo đơn vị luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, thực hiện trước để cán bộ, đảng viên noi theo.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, cán bộ, đảng viên của VKSND thành phố Vĩnh Yên đã nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có những hành động cụ thể để học và làm theo Bác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhờ đó, tiến độ và chất lượng giải quyết các loại án của đơn vị được nâng lên, 100% các vụ án được giải quyết đúng hạn, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất những vụ án bị cấp phúc thẩm sửa, hủy do lỗi chủ quan…”.

Một số hình ảnh hoạt động của VKSND TP Vĩnh Yên của tác giả Đoàn Tuấn Linh, VKSND TP Vĩnh Yên:

leftcenterrightdel
Kiểm sát trực tiếp Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên.
leftcenterrightdel
  Trao đổi, phối hợp bàn phương hướng giải quyết các vụ án tồn đọng, kéo dài tại VKSND TP Vĩnh Yên.
leftcenterrightdel
 Trao đổi, phối hợp công tác của cán bộ, công chức VKSND TP Vĩnh Yên.
leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại một phiên toà hình sự sơ thẩm.
leftcenterrightdel
 Báo cáo công việc.
Lê Mơ - Tuấn Linh (VKSND TP Vĩnh Yên)