leftcenterrightdel
 Phút đăm chiêu của thủ trưởng sau khi nghe KSV báo cáo về công việc. Ảnh Trần Trân Định (TP HCM).
leftcenterrightdel
 Hội ý nghiệp vụ. Ảnh Nguyễn Đại Lánh (TP HCM).
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Nữ KSV Trịnh Thị Trang - VKSND TP Thủ Đức. Ảnh Nguyễn Đại Lánh (TP HCM).
leftcenterrightdel
 Để con giúp má. Ảnh Hoài My (Quảng Nam).
leftcenterrightdel
 Góp gió thành bão. Ảnh Trúc Lâm (Quảng Nam)

leftcenterrightdel
 Trắng đêm chuẩn bị quà cứu trợ bà con vùng lũ. Ảnh Sỹ Thiện (Quảng Nam).
BTC