leftcenterrightdel
 Bản luận tội đanh thép. Ảnh: Thành Chung (TTXVN).

leftcenterrightdel
Giọt máu cho đi cuộc đời ở lại. Ảnh: Công Thắng (VKSND tối cao)

leftcenterrightdel
 Ngày chủ nhật giúp dân. Ảnh: Ánh Dương (Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)
leftcenterrightdel
 Giúp dân xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Ánh Dương (Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)
leftcenterrightdel
 "Thợ lành nghề". Ảnh: Tú Anh (Hà Tĩnh)
leftcenterrightdel
 Nữ Kiểm sát viên VKSND tỉnh Đắk Lắk trao đổi công tác. Ảnh Nguyễn Trường Lưu (VKSND tỉnh Đắk Lắk).
leftcenterrightdel
Nụ cười tỏa nắng nữ Kiểm sát viên. Ảnh Nguyễn Trường Lưu (VKSND tỉnh Đắk Lắk).

 


PV