leftcenterrightdel
Công chức Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trong giờ làm việc.

Cụ thể, quyết định cưỡng chế trên được cơ quan Hải quan thực hiện theo đề nghị của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Theo quyết định này, lý do Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà bị cưỡng chế là có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với tổng số tiền thuế bị cưỡng chế gần 114 tỉ đồng.

Quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 10/10/2023. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Thiên Bình