Tổng cục Thuế cho biết, đây là những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 và những tháng cuối năm 2023 của đơn vị.

Cũng theo Tổng cục Thuế, tính đến ngày 14/09/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 42.002 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 52,4% kế hoạch năm 2023 và bằng 93,4% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 411.520 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 85,2% so với cùng kỳ năm 2022.

leftcenterrightdel
 Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 41.546 tỉ đồng.

Theo đó, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 41.546 tỉ đồng, bằng hơn 102% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 7.780,67 tỉ đồng, bằng 71,2% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, thực hiện thu nợ thuế trong tháng 9/2023 ước đạt 4.502 tỉ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 9/2023 ước thu được 34.610 tỉ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/9/2023 là 153.116 tỉ đồng, giảm 0,4% so với thời điểm ngày 31/8/2023, tăng 3,6% so với thời điểm ngày 31/12/2022, tăng 9,3% so với cùng năm 2022. Tính đến cuối tháng 9/2023, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng dự toán thu năm 2023 là 7,7%.

Cơ quan này cũng cho biết, tới đây sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của cơ quan Tổng cục Thuế đã được phê duyệt và Kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023 của cơ quan Tổng cục Thuế.

Đặc biệt, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra, rà soát các tờ khai, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoàn thuế GTGT; khẩn trương xây dựng và ban hành bộ tiêu chí rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế và nâng cấp ứng dụng để phân loại tự động đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm trước đảm bảo thời hạn triển khai; hoàn thiện ứng dụng CNTT, đảm bảo hỗ trợ tối đa công tác giải quyết hoàn thuế GTGT của cơ quan thuế theo Quy trình hoàn thuế mới ban hành theo Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023 của Tổng cục Thuế.

 

Nguyễn Anh