Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Rừng Xanh (Công ty Lâm nghiệp Rừng Xanh) và chỉ ra hàng loạt tồn tại, nhiều sai phạm tại Công ty này.

Hàng ngàn hecta đất rừng bị lấn chiếm, xâm canh trái phép

Tính đến tháng 10/2016, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Rừng Xanh đang quản lý, sử dụng với tổng diện tích là 13.832,40 ha. Trong đó: Đất có rừng: 9.231,46 ha, đất chưa có rừng: 4.452,22 ha, đất khác trong lâm nghiệp: 147,27 ha, đất trụ sở: 1,45 ha.

Tuy nhiên, trong số diện tích đất này do Công ty quản lý không chặt chẽ nên bị các hộ dân đã lấn chiếm, xâm canh trái phép từ năm 2012 đến năm 2016 là 2.270,55 ha (trong đó có 1.626,44 ha rừng tự nhiên) để trồng cây ngắn ngày và trồng 150 ha cây điều nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

leftcenterrightdel
Để xảy ra nhiều sai phạm trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2016, Công ty Lâm nghiệp Rừng Xanh đang bị điều tra để làm rõ trách nhiệm của chủ rừng. 

Còn diện tích 0,1ha đất xây dựng Trụ sở nhưng Công ty đã cho ông Lang Văn Tăng là CBCNV của Công ty mượn để làm nhà ổn định từ năm 2009 đến nay là không đúng theo quy định của Luật Đất đai.

Đối với diện tích đất rừng 13.931,39 ha Công ty thuê của UBND tỉnh theo quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 30/3/2009, nhưng Công ty chưa ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Do đó, những khuyến điểm, tồn tại trên trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn Đính, Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan của Cty Lâm nghiệp Rừng Xanh thời kỳ từ năm 2012 đến tháng 10/2016 (chủ rừng).

Việc để các hộ dân lấn chiếm, xâm canh trái phép 2.270,55 ha đất trong đó có 1.626,44 ha rừng tự nhiên do Công ty được giao trực tiếp quản lý là thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước (theo quy định tại điều 200 Bộ Luật dân sự năm 2005 thì rừng tự nhiên là tài sản thuộc hình thức sở hữu Nhà nước). Ngoài trách nhiệm của chủ rừng còn có trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Cư Kbang và Chủ tịch UBND huyện Ea Súp thời kỳ từ năm 2012 đến tháng 10/2016 nơi có rừng bị lấn chiếm.

Yêu cầu kiểm điểm… và giao cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm

Để giải quyết tình trạng trên Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cty Lâm nghiệp Rừng Xanh (nay là Cty TNHH sản xuất chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đăk Lăk). Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát diện tích đất rừng bị các hộ dân lấn chiếm, xâm canh trái phép để đưa vào phương án sử dụng đất của Công ty.

leftcenterrightdel
Đất tại các tiểu khu 182 và 196, thuộc lâm phần của Cty Lâm nghiệp Rừng Xanh quản lý bị lấn chiếm, xâm canh trái phép nhiều năm nay chưa được giải quyết. 

Còn đối với diện tích 0,1ha đất xây dựng Trụ sở Công ty cho ông Lang Văn Tăng mượn để làm nhà ổn định, yêu cầu Công ty thu hồi và quản lý theo quy định, đồng thời tiến hành tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại sai phạm trên.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Ea Súp tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp tự ý lấn chiếm đất, đất rừng do các Công ty Lâm nghiệp quản lý, đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo tính răn đe của pháp luật...

Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND tỉnh Đăk Lăk, xây dựng phương án phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng chức năng và chủ rừng trên địa bàn để ngăn chặn và xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm, kiên quyết mọi hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, đồng thời tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 1685/2016/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh. Qua đó rút ra bài học kinh nhiệm và đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành về các giải pháp cần thực hiện để công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng đạt hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm túc Luật bảo vệ và Phát triển rừng, các chủ trương, chính sách về công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời thực hiện có hiệu quả trong việc xác định đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép và phải xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.

Tiến hành tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu đối với thủ trưởng các phòng, ban có liên quan về những tồn tại như đã nêu.

Giao Sở Nội vụ, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Đính, nguyên Giám đốc Cty Lâm nghiệp Rừng Xanh thời kỳ từ năm 2012 đến tháng 10/2016 và chủ tịch UBND huyện Ea Súp thời kỳ từ năm 2012 đến tháng 10/2016 đã để xảy ra các khuyến điểm, tồn tại sai phạm trên.

Do, để xảy ra nhiều tồn tại sai phạm, quản lý không chặt chẽ trong quá trình công tác, nên Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan Công an tỉnh tiến hành điều tra làm rõ trách nhiệm của chủ rừng và các đơn vị, cá nhân có liên quan để các hộ dân lấn chiếm, xâm canh trái phép 2.270,55 ha đất, trong đó có 1.626,44 ha rừng tự nhiên do Công ty được giao trực tiếp quản lý.

Công ty Lâm nghiệp Rừng Xanh tiền thân là (Lâm trường Rừng Xanh được thành lập năm 1980). Sau nhiều lần đổi tên và đổi mới cơ chế hoạt động đến năm 2010 Công ty có tên là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Rừng Xanh (nay là Cty TNHH sản xuất chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đăk Lăk). Chức năng nhiệm vụ chính của của Công ty là thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng.

Nguyễn Chính