Đề nghị kỷ luật đối với ông K’Bốt (Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tuy Đức)

Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông trong quá trình công tác ông K’Bốt đã thiếu gương mẫu, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên trong việc cùng gia đình nhận giao khoán quản lý bảo vệ rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 của Chính phủ không đúng đối tượng, thực hiện không đúng hợp đồng; quản lý, bảo vệ không tốt để mất diện tích rừng được giao tại xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức) và chuyển diện tích rừng bị phá sang trồng cây cao su, nhưng không phối hợp với đơn vị chủ rừng thực hiện đúng quy trình chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo quy định. Vi phạm của đồng chí K’Bốt đến mức phải thi hành kỷ luật, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật theo quy định và thực hiện việc bồi thường thiệt hại theo hợp đồng giao khoán.

leftcenterrightdel
Trụ sở Huyện ủy Tuy Đức nơi Bí thư và nguyên Bí thư cùng nhiều cán bộ trong quá trình công tác để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, vừa bị UBKT Tỉnh ủy kỷ luật và đề nghị kỷ luật. Ảnh: Chính Cương 

Đề nghị kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Long (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức)

Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông trong quá trình công tác ông Long có khuyết điểm, vi phạm trong việc ký quyết định sổ đỏ đất ở nông thôn khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất; có trách nhiệm liên đới trong việc để nhiều cán bộ cấp dưới vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai do mình phụ trách; ký bổ nhiệm một số cán bộ chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ và trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định, trong đó có trường hợp bổ nhiệm là em ruột. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Ngọc Long là nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật.

Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Kha (Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Tuy Đức)

Với trách nhiệm là Trưởng phòng TN-MT huyện Tuy Đức (giai đoạn 2007-2013), ông Kha có một số khuyết điểm, vi phạm quy định trong quản lý đất đai như: Tham mưu cho UBND huyện cấp sổ đỏ không đúng quy định, cấp sổ đỏ đất ở nông thôn khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất; cấp trên đất có nguồn gốc do nhà nước quản lý; cấp cho một số hộ gia đình tại bon Philte 1, xã Đắk Ngo và bon Bu Brăng, bon Bu Krăk, bon Bu Sop, thôn 4 xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức) trước khi UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 437/KH-UBND, ngày 10/10/2014. Vi phạm của đồng chí Phạm Ngọc Kha là nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.

Kỷ luật khiển trách đối với ông Dương Văn Tâm, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Đức

Theo đó, Thi hành kỷ luật đối với đồng chí Dương Văn Tâm, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Đức Với trách nhiệm là Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy từ 01/2007 đến tháng 05/2015, đồng chí Dương Văn Tâm có vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, dẫn đến tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Đức bổ nhiệm 05 trường hợp không đúng quy định: Bổ nhiệm chưa đủ thời gian thâm niên công tác; chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị; chưa giữ ngạch chuyên viên; chưa được quy hoạch; trình tự, thủ tục bổ nhiệm không đảm bảo theo quy định.

Đồng chí Dương Văn Tâm thực hiện không tốt trách nhiệm của mình trong việc không kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa Quy chế bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý theo quy định tại Quyết định số 838-QĐ/TU, ngày 18/9/2008 của Tỉnh ủy Đắk Nông về ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ dẫn đến nhiều trường hợp bổ nhiệm cán bộ sai về quy trình, thủ tục và không đảm bảo về tiêu chuẩn cán bộ.

Vi phạm của đồng chí Dương Văn Tâm đến mức phải thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Nguyên Bí thư huyện ủy Tuy Đức cũng bị đề nghị kỷ luật nghiêm khắc

Liên quan đến nhiều sai phạm trong sử dụng đất đai và bổ nhiệm cán bộ trái quy định, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông cũng xác định ông Trần Đình Mạnh (Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh, nguyên Bí thư huyện ủy Tuy Đức) cũng có nhiều vi phạm nghiêm trọng.

Với trách nhiệm là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (nhiệm kỳ 2008-2013, nhiệm kỳ 2013-2015), ông Mạnh có khuyết điểm, vi phạm như: Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và để nhiều cán bộ cấp phó, cấp dưới của mình vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai; để cho cán bộ cấp dưới làm sai trong việc hợp thức hóa hồ sơ để vợ mình nhận chuyển nhượng từ người khác và được cấp 4 sổ đỏ ( diện tích 15,7 ha) từ diện tích đất mà gia đình đồng chí thuê của Nhà nước.

Ông Mạnh còn thiếu gương mẫu, có biểu hiện vun vén cho gia đình trong việc bổ nhiệm con và em ruột khi chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh cán bộ và trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định; có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong việc cho chủ trương, quyết định đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn đi ngang qua đất chỉ có 3 hộ dân canh tác, trong đó có đất gia đình đồng chí dẫn đến hiệu quả không cao, gây thất thoát tài sản của Nhà nước, gây bất bình trong nhân dân.

Xét tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông nhận thấy vi phạm của ông Mạnh là rất nghiêm trọng, làm mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Do đó, UBKT Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Mạnh theo quy định.

Nguyễn Chính