leftcenterrightdel
Phân lô bán nền tại xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu). 

Nội dung trong thời gian qua việc phân lô, làm đường, đấu nối điện, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tay, sử dụng đất không đúng mục đích xây dựng công trình trái phép trên địa bàn một số phường xã thuộc huyện Vĩnh Cửu, huyện Trảng Bom và Thành Phố Biên Hoà diễn ra phức tạp làm ảnh hưởng đến quy hoach và công tác bồi thường thực hiện các dự án kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo; Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Công thương, UBND Thành phố Biên Hoà, UBND huyện Trảng Bom, UBND huyện Vĩnh Cửu tiến hành thanh tra công tác sử dụng đất đai và xây dựng trên một số địa phương “nóng”. Qua thanh tra nhằm mục đích đề xuất xử lý sai phạm và kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, cơ chế nhằm chấn chỉnh công tác sử dụng đất đai và xây dựng trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Phân lô trái phép tại xã Hố Nai (huyện Trảng Bom). 

Theo kết luận thanh tra trên địa bàn xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) có 60 trường hợp vi phạm. Vi phạm về quản lý đất đai có 43 trường hợp, vi phạm quản lý xây dựng đấu nối điện 17 trường hợp. Những vi phạm trên UBND xã đã mời đối tượng làm việc và báo cáo kết quả thực hiện nhưng Phòng Kinh tế - hạ tầng chưa thực hiện báo cáo, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND huyện tiếp tục xử lý.

Cũng theo kết luận thanh tra trên địa bàn xã Hố Nai 3 có 58 trường hợp vi phạm về quản lý đất đai, đặc biệt có 02 trường hợp Chủ tich UBND xã chưa xử lý và 01 trường hợp chưa nộp phạt. Kết luận cũng chỉ ra có 27 trường hợp vi phạm về công tác quản lý xây dựng và đấu nối điện trong đó rất ít trường hợp thực hiện khắc phục hậu quả, 02 hồ sơ Chủ tịch UBND xã xác nhận cung cấp điện vi phạm.

Theo kết luận Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Sở TN&MT phối hợp với UBND cấp huyện, chấn chỉnh và thực hiện nghiêm các quy hoạch đã được phê duyệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh về tình trạng tự ý tách thửa đất trái quy định. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT tiến hành thanh tra, kiểm tra những trường hợp xây dựng trái phép, giải quyết kịp thời hồ sơ tách thửa theo đúng thời gian quy định, tránh kéo dài để xảy ra sai phạm. Giám đốc Sở Công thương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo chấn chỉnh và đôn đốc kiểm tra hướng dẫn các địa phương xử lý dứt điểm các sai phạm về điện đã nêu ở phần kết luận trên, tăng cường công tác kiểm tra việc câu móc điện, không để xảy ra tình trạng câu móc điện tại khu vực xây dựng trái phép, sai quy hoạch, các khu vực có hiện tượng phân lô trái phép. Chủ tich UBND các huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu và UBND thành phố Biên Hoà tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về những trường hợp vi phạm phát sinh mới, phối hợp với các sở ban ngành liên quan rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý triệt để các điểm, văn phòng môi giới bất động sản thực hiện việc môi giới, mua bán chuyển nhượng đất đai không đúng quy định trên địa bàn./.

Nho Thanh