leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên tiếp công dân đến phản ánh

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Trong những năm qua, toàn thể Kiểm sát viên, công chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại VKSND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã thường xuyên bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, nhà nước và quy định của Ngành.

Theo đó, Kiểm sát viên, công chức làm công tác này luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cán bộ, Kiểm sát viên của các khâu nghiệp vụ có liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại với công dân, kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Từ đầu năm đến nay, VKSND huyện Trần Văn Thời đã tiếp 34 lượt công dân đến phản ánh, nhận và xử lý 30 đơn khiếu nại tố cáo (trong đó có 4 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết). Tiến hành kiểm sát trực tiếp 2 cuộc tại các cơ quan tư pháp. Qua kiểm sát đã chỉ ra những mặt đạt được và những mặt còn hạn chế để các đơn vị này để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh những mặt đạt được, thì công tác này còn gặp những khó khăn nhất định như nơi tiếp công dân diện tích còn nhỏ hẹp, công chức làm công tác tiếp dân chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa được bồi dưỡng tập huấn chuyên sâu...

Sơn Tùng - Chí Thức