leftcenterrightdel
 VKSND TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự TP Mỹ Tho

Theo đó, qua công tác kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Chi Cục Thi hành án dân sự TP phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nhận thấy cơ quan này trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản thực hiện đúng quy định như: Sổ sách có ghi chép đầy đủ đúng cột mục; lập hồ sơ theo quy định; thực hiện trình tự thủ tục về thụ lý, giải quyết khiếu nại; hồ sơ giải quyết xong có sắp xếp.

Tuy nhiên, qua kiểm sát vẫn còn một số thiếu sót, vi phạm trong công tác tiếp nhận, thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo như không có thông báo thụ lý đơn hoặc chậm thụ lý đơn khiếu nại. Khi giải quyết đơn khiếu nại không đúng trình tự thủ tục, không có văn bản giải trình của người bị khiếu nại…

Trên cơ sở đó, VKSND TP Mỹ Tho đã kiến nghị Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp khắc phục vi phạm, không để xảy ra những trường hợp tương tự về sau.

Sơn Tùng - Tống Nhân