leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Bên cạnh các quyết định thi hành án được Tòa ban hành tương đối đúng thời hạn và gửi cho Viện kiểm sát đúng quy định, còn có 12 quyết định THAHS gửi cho Viện kiểm sát chậm từ 3 - 10 ngày; 13 quyết định THAHS ban hành chậm so với quy định tại khoản 2 Điều 364 BLTTHS; 01 quyết định THAHS ra sai mức hình phạt tù so với bản án đã tuyên. 

Đối với những vi phạm trên, VKSND huyện Đơn Dương đã ban hành kiến nghị yêu cầu TAND cùng cấp khắc phục, sửa chữa. 

Duy Lợi