Ngay đầu năm 2020, thông qua công tác trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Viện KSND huyện Đak Pơ phát hiện một số vi phạm, thiếu sót mang tính phổ biến tại UBND các xã, thị trấn cụ thể như:

* Vi phạm về việc lập sổ theo dõi người chấp hành án

Ủy ban nhân dân xã không tiến hành lập các loại sổ theo dõi người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng theo mẫu quy định.

* Vi phạm về việc thực hiện nhận xét, báo cáo trong quá trình chấp hành án

- Định kỳ 3 tháng/lần Ủy ban nhân dân xã yêu cầu người chấp hành án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện viết bản tự nhận xét việc chấp hành án hình sự tại cộng đồng là không đúng theo quy định (Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định: 1 tháng/lần).

- Người được giao giám sát, giáo dục việc chấp hành nghĩa vụ của người chấp hành án không thực hiện hoặc thực hiện việc 3 tháng/lần nhận xét quá trình chấp hành án hình sự tại cộng đồng đối với người chấp hành án là không đúng theo quy định. (Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định: 1 tháng/lần).

* Vi phạm về việc lập biên bản làm việc với người chấp hành án sau khi triệu tập.

Sau khi kết thúc buổi làm việc với người chấp hành án, Uỷ ban nhân dân xã không thực hiện lập biên bản làm việc và báo cáo kết quả gửi Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện là không đúng theo quy định.

leftcenterrightdel
 Viện KSND huyện Đak Pơ trực tiếp kiểm sát công tác THAHS tại UBND xã.

Ngày 12/10/2020, Viện trưởng Viện KSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản kiến nghị số: 07/KN-VKS, yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện Đak Pơ tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự đối với Ủy ban nhân dân và Công an các xã trên địa bàn huyện; Không để xảy ra những vi phạm, thiếu sót mang tính chất phổ biến nêu trên. Đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự trên địa bàn huyện.

Nguyễn Chí Linh