Trong những năm qua, công tác kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của VKSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã ban hành tổng cộng 23 văn bản kháng nghị, kiến nghị, 03 văn bản yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục và phòng ngừa vi phạm và tội phạm. 

Các bản kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của VKSND huyện Đak Pơ đều được các cơ quan hữu quan chấp nhận khắc phục vi phạm.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên báo cáo những vi phạm của các cơ quan tư pháp thông qua công tác kiểm sát. 

Qua đó, VKSND huyện Đak Pơ đã thực hiện có hiệu quả quyền kháng nghị, kiến nghị và quyền yêu cầu trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác về cơ bản đã thực hiện nghiêm chỉnh các kháng nghị, kiến nghị và yêu cầu của Viện kiểm sát. 

Để đạt được hiệu quả quyền kháng nghị, kiến nghị và yêu cầu, đơn vị đã áp dụng thực hiện những giải pháp cụ thể như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quyền kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát; Lãnh đạo đơn vị tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phát hiện, tổng hợp vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu; Tăng cường số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị thông qua việc đề ra chỉ tiêu yêu cầu về số lượng cao hơn so với chỉ tiêu yêu cầu của VKSND tối cao; Thực hiện theo dõi chặt chẽ về thời hạn và kết quả trả lời của cơ quan bị kháng nghị, kiến nghị; Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tố tụng; Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng tổng hợp vi phạm, ban hành kháng nghị, kiến nghị và yêu cầu cho Kiểm sát viên...

Ngoài ra, VKSND huyện Đak Pơ cũng yêu cầu mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải tự ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, tự nghiên cứu, học tập, đặc biệt là các quy định mới để nâng cao kỹ năng kiểm sát và trình độ nghiệp vụ và bản lĩnh nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Nguyễn Chí Linh