Thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự tại TAND cùng cấp, VKSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai nhận thấy: Trong tổng số các vụ án dân sự TAND huyện Đak Pơ đã thụ lý, giải quyết thì có một số vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất và tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, TAND huyện đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đak Pơ quản lý (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng đăng ký đất đai) đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ để làm căn cứ giải quyết vụ án dân sự.

leftcenterrightdel
Phiên tòa xét xử vụ án dân sự trên địa bàn huyện Đak Pơ. 

Nhưng sau khi nhận được công văn của Tòa án, các cơ quan này đã chậm trễ trong việc trả lời, cung cấp chứng cứ dẫn đến các vụ án bị kéo dài thời hạn giải quyết, vi phạm thời hạn xét xử, có vụ phải ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết. Việc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đak Pơ; Văn phòng đăng ký đất đai trả lời chậm trễ các nội dung yêu cầu của Tòa án là đã vi phạm vào khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng dân sự, gây khó khăn cho công tác giải quyết các vụ án dân sự của Tòa án, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. 

Để pháp luật được thực thi một cách nghiêm chỉnh và thống nhất, tránh những sai sót, hạn chế trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ của các cơ quan chuyên môn theo yêu cầu của Tòa án, Viện trưởng VKSND huyện Đak Pơ đã ban hành Kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật số 03/KN-VKS ngày 2/10/2020 yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ tiến hành họp, chỉ đạo và quán triệt các cơ quan chuyên môn thuộc quyền quản lý của UBND huyện Đak Pơ thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự nhằm cung cấp các tài liệu, chứng cứ cho Tòa án nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ khi Tòa án có yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải quyết các vụ án dân sự trên địa bàn huyện Đak Pơ được bảo đảm về thời hạn và đúng với quy định của pháp luật.

Nguyễn Chí Linh