Vừa qua, Đoàn kiểm tra do Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8), VKSND tỉnh Điện Biên đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (THAHS) tại VKSND huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Sau khi nghe đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Điện Biên Đông báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS; Công tác phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị, việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê tại đơn vị…Đoàn kiểm tra đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan.

Theo đó, VKSND huyện Điện Biên Đông đã thực hiện cơ bản đúng quy định pháp luật và Quy chế công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và THAHS. Tuy nhiên, Đoàn Kiểm tra cũng đã phát hiện một số tồn tại trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS tại VKSND huyện Điện Biên Đông như sau:

Về kiểm sát các quyết định thi hành án hình sự: Áp dụng sai căn cứ để kiểm sát về thời hạn xem xét, gửi quyết định thi hành án hình phạt tù: Kiểm tra viên căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 264 Bộ luật tố tụng hình sự để kiểm sát về thời hạn xem xét, gửi quyết định thi hành án là chưa đúng. Khi kiểm sát về thời hạn xem xét, gửi quyết định thi hành án hình phạt tù thì căn cứ áp dụng là khoản 2, Điều 364 BLTTHS. (Phiếu kiểm sát quyết định thi hành án đối với Trịnh Xuân Tùng, Lò Thị Lả).

Chưa thực hiện việc kiểm sát Quyết định đình chỉ chấp hành hình phạt tù (Quyết định đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với Giàng Khua Chống, Lò Văn Xiên) theo quy định tại Điều 17 Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (ban hành kèm theo Quyết định số 501 ngày 12/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao).

Về công tác kiểm sát định kỳ, kiểm sát trực tiếp: Áp dụng căn cứ pháp luật không đúng khi ban hành kết luận trực tiếp kiểm sát: 2 hồ sơ trực tiếp kiểm sát (tại Nhà tạm giữ quý III/2020 và tại UBND xã Phình Giàng) trong kết luận không phát hiện vi phạm và không có kiến nghị, nhưng lại áp dụng căn cứ Điều 169 Luật Thi hành án hình sự để ban hành kết luận.

leftcenterrightdel

Đại diện Đoàn kiểm tra VKSND tỉnh Điện Biên công bố Kết luận cuộc kiểm tra công tác tại VKSND huyện Điện Biên Đông.

Công tác kiểm sát của VKSND huyện Điện Biên Đông chưa chặt chẽ, có nhiều tồn tại, vi phạm của nhà tạm giữ và Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Điện Biên Đông, nhưng VKS không phát hiện qua các cuộc trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS, như: Cơ quan THAHS không thực hiện việc phân loại phạm nhân, không có quyết định bố trí giam giữ đối với phạm nhân theo quy định;  chưa cập nhật các loại sổ sách theo dõi về thi hành án phạt tù theo quy định tại Thông tư 63 ngày 07/9/2011 của Bộ Công an quy định các loại biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án hình sự; giam giữ người bị tạm giam không đúng với quyết định bố trí giam giữ; chưa thực hiện giáo dục công dân, giáo dục pháp luật cho phạm nhân; không có quyết định hoán đổi định lượng ăn cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; không có quyết định phân công công tác cho cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thăm, gặp theo quy định …

Để chấn chỉnh những tồn tại nêu trên, VKSND tỉnh Điện Biên đã ban hành kết luận, kiến nghị VKSND huyện Điện Biên Đông khắc phục vi phạm.

Phạm Thu Hằng