Thông tin từ VKSND huyện Việt Yên cho biết, qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự của TAND huyện Việt Yên, trong thời gian qua một số UBND cấp xã trên địa bàn huyện Việt Yên đã thực hiện không đúng quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Theo đó, UBND không trực tiếp chứng kiến việc hai bên ký hợp đồng nhưng vẫn ký chứng thực hợp đồng; UBND ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi người chuyển nhượng đã chết; hợp đồng không ghi đầy đủ nội dung, thông tin, có nhiều trang nhưng từng trang không có chữ ký của người ký hợp đồng, người thực hiện việc chứng thực... dẫn đến phát sinh tranh chấp dân sự, Tòa án phải thụ lý giải quyết.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên toà dân sự. (Ảnh minh hoạ) 

Để việc chứng thực hợp đồng, giao dịch, việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thực hiện có hiệu quả, đi vào nề nếp, tránh vi phạm, hạn chế số vụ việc Tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải thụ lý giải quyết, ngày 26/8/2020, VKSND huyện Việt Yên đã ban hành văn bản số 385/VKS kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện Việt Yên chỉ đạo áp dụng một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng trên.

Cụ thể, chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ và công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành việc chứng thực của UBND cấp xã; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về công tác chứng thực cho người thực hiện chứng thực và đội ngũ bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, thị trấn các quy định về thẩm quyền, thủ tục, trình tự, mức thu lệ phí về chứng thực để nhân dân được biết, tiện theo dõi, giám sát và thực hiện theo quy định.

Đồng thời, rà soát biên chế và năng lực cán bộ của UBND cấp xã trên địa bàn để bố trí đủ nhân lực giải quyết kịp thời, đúng quy định các nhu cầu về chứng thực của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về chứng thực; UBND huyện cần có sự quan tâm hơn nữa về cơ sở vật chất; chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm khâu công tác này tại cấp xã nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chứng thực.

Thực hiện kiến nghị của VKSND huyện Việt Yên, mới đây Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã ban hành công văn gửi UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, trong đó yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện tổ chức, phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát đến cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp làm các nhiệm vụ chứng thực. Chủ tịch UBND cấp xã liên đới chịu trách nhiệm nếu cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ chứng thực có sai sót, vi phạm.

Phòng Tư pháp huyện tăng cường việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về chứng thực đối với UBND cấp xã (xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm); kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong công tác chứng thực, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm (nếu có); từ đó đề xuất UBND huyện giải pháp khắc phục, chấn chỉnh công tác chứng thực tại UBND cấp xã.

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm văn hóa - Thông tin và Thể thao làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về chứng thực đến cán bộ, nhân dân với nhiều hình thức như: Tuyên truyền thông qua hoạt động của câu lạc bộ pháp luật, sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Bên cạnh đó, Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn rà soát biên chế và năng lực công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; tham mưu bố trí đủ biên chế (nếu thiếu); hạn chế việc thay đổi, luân chuyển công chức Tư pháp - Hộ tịch. Định kỳ, tham mưu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về công tác chứng thực, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

Mặt khác, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở các quy định về thẩm quyền, thủ tục, trình tự, mức thu lệ phí về chứng thực để nhân dân được biết; tiện theo dõi, giám sát và thực hiện theo quy định (nếu chưa thực hiện việc niêm yết).

P.V (t/h)