leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Cụ thể, ngày 8/3/2020, Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh nhận đơn của ông Phan Công Thưởng và bà Nguyễn Thị Dung (địa chỉ tổ 5 phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) tố cáo ông Trương Đình Phương, Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái pháp luật. Theo đó, Chấp hành viên thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ mái che không có trong bản án Tòa án tuyên, xâm phạm lợi ích của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngày 9/3/2020, Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh ban hành Thông báo thụ lý đơn tố cáo Chấp hành viên và ngày 10/3/2020, ban hành Quyết định giải quyết tố cáo.

Nhận được thông báo thụ lý và Quyết định giải quyết tố cáo, bà Nguyễn Thị Anh Thơ, Kiểm sát viên, Lãnh đạo VKSND thị xã Hồng Lĩnh đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ tố cáo tại Chi cục THADS và phát hiện, Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh ban hành Thông báo thụ lý đơn tố cáo Chấp hành viên và Quyết định giải quyết đơn tố cáo của ông Phan Công Thưởng và bà Nguyễn Thị Dung là chưa đảm bảo quy định theo Điều 24, Điều 28, Điều 35 Luật Tố cáo. Luật Tố cáo quy định: quy trình giải quyết tố cáo là khi có đủ các căn cứ, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo ra Quyết định thụ lý giải quyết và ban hành Kết luận nội dung tố cáo. Bên cạnh đó, Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh chưa thực hiện việc thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

Vì vậy, ngày 12/3/2020, VKSND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành Kiến nghị số 56/KN-VKS yêu cầu Chi cục THADS khắc phục, sửa chữa các nội dung vi phạm. Cùng ngày, Chi cục THADS ban hành văn bản trả lời chấp nhận kiến nghị và khắc phục các vi phạm mà VKS đã ban hành.

Hướng Dương