Cụ thể, có 3 bản án, quyết định phúc thẩm TAND tỉnh chưa chuyển gồm: Quyết định đình chỉ số 128/2018/HSPT-QĐ ngày 28/9/2018 đối với Lê Thị Lan; Quyết định đình chỉ số 134/2018/HSPT-QĐ ngày 18/10/2018 đối với Nguyễn Duy Hà; Bản án số 92/2019/HSPT ngày 22/7/2019 đối với Nguyễn Thị Khánh Ly, Đậu Thị Trang và 3 bản án, quyết định phúc chậm chuyển thẩm gồm: Bản án số 02/2019/HSPT ngày 08/01/2019 đối với Phạm Trọng Lực, Chi cục THADS nhận ngày 19/02/2019, chậm 11 ngày; Bản án số 18/2019/HSPT ngày 25/01/2019 đối với Nguyễn Hồng Tuấn và Phạm Thị Thu Hà, Chi cục THADS  nhận ngày  05/3/2019, chậm 8 ngày. Đối với Quyết định số 77/HSPT-QĐ ngày 07/8/2017 về việc đình chỉ xét xử phúc thẩm bị cáo Ngô Văn Hải, tại Kiến nghị số 26/KN-VKS ngày 18/7/2018, VKSND tỉnh đã yêu cầu TAND tỉnh chuyển giao cho Chi cục THADS TP Hà Tĩnh để kịp thời tổ chức thi hành nhưng đến ngày 18/3/2019, Chi cục mới nhận được quyết định, chậm 553 ngày.

Việc chậm chuyển, chưa chuyển bản án, quyết định phúc thẩm cho Cơ quan THADS cấp huyện của TAND tỉnh Hà Tĩnh đã vi phạm khoản 1 Điều 28 Luật THADS năm 2014.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong kiểm sát việc cấp, chuyển giao bản án, quyết định của TAND, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kiến nghị số 08/KN-VKS ngày 17/3/2020 để yêu cầu đồng chí Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh trong phạm vi trách nhiệm của mình, có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh đối với các Thẩm phán, cán bộ được giao nhiệm vụ chuyển giao bản án, quyết định phúc thẩm cho cơ quan THADS cấp huyện, không để lặp lại vi phạm tương tự trong thời gian tới, đồng thời khẩn trương chuyển giao 3 bản án, quyết định nêu trên cho Chi cục THADS TP Hà Tĩnh để kịp thời tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật.

Cẩm Thơ