Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc Vụ 15.

Trong năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao, Vụ 15 đã tham mưu hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ đề ra trong Kế hoạch, Chỉ thị công tác năm 2020 và đạt được những thành tích nổi bật.

Đơn vị tiếp tục thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ; chủ động tham mưu với Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành những văn bản quan trọng về thể chế, tổ chức bộ máy và cán bộ nhằm kịp thời thể chế hoá các quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Vụ 15 đã tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao điều chỉnh biên chế cho các đơn vị, VKSND các cấp; tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thi tuyển tổ chức thành công kỳ thi tuyển chọn Kiểm sát viên và trình Viện trưởng VKSND tối cao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên các ngạch đảm bảo đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó đơn vị đã thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm đối với những vị trí quan trọng của ngành KSND như Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Kiểm sát viên VKSND tối cao...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục góp phần quan trọng vào việc chuẩn hoá, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong Ngành, nhất là những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu giúp cho cán bộ, Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu công tác.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương lao động hạng Nhất tặng tập thể Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) VKSND tối cao

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND, Vụ 15 đã tham mưu lãnh đạo cử gần 3.000 công chức, viên chức tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài Ngành. Đồng thời, tham mưu xây dựng Chỉ thị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành KSND.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, trong năm qua, toàn thể cán bộ, công chức Vụ 15 đã cố gắng, trách nhiệm trong công việc, khắc phục những khó khăn vướng mắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác cán bộ đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực.

Đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá năm 2021 được đơn vị xác định, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cũng yêu cầu Vụ 15 cần triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị về công tác năm 2021 của ngành KSND, Kế hoạch trọng tâm công tác của VKSND tối cao.

Trong đó, đơn vị tiếp tục tham mưu cho Ban cán sự đảng VKSND tối cao xây dựng, ban hành các Nghị quyết về công tác cán bộ; tiếp tục tham mưu, hoàn thiện, trình Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao quyết định về việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về tổ chức cán bộ. Đồng thời, triển khai thi hành Luật cán bộ, công chức, viên chức, Luật viên chức (sửa đổi) trong ngành KSND; tổ chức thi tuyển các chức danh tư pháp; làm tốt công tác xây dựng thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, biệt phái, giới thiệu nhân sự tham gia cấp uỷ…

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao lưu ý, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, Vụ 15 cần phối hợp hiệu quả, là cầu nối giữa các đơn vị nghiệp vụ với các cơ sở đào tạo của Ngành, để gắn công tác đào đạo với thực tiễn hoạt động của ngành KSND. Đồng thời, đơn vị cũng cần đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trong chính đơn vị để nâng cao chất lượng dự thảo các văn bản hành chính, các văn bản tham mưu, trình lãnh đạo VKSND tối cao.

“Điều quan trọng trong công tác cán bộ là phải đánh giá công bằng, khách quan. Có hiểu chức năng, nhiệm vụ của Ngành, có hiểu công việc và hiểu cán bộ thì mới đánh giá đúng cán bộ” - Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Một số hình ảnh trao các danh hiệu thi đua tại Hội nghị

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
Đắc Thái