Theo Báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn toàn quốc, tình hình tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình giảm so với cùng kỳ năm 2021 (giảm 11.299 vụ). Tuy nhiên, tính chất vẫn phức tạp…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Trong thời gian này, về công tác thụ lý và giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm, Vụ 9 đã thụ lý tổng số 220 vụ; đã giải quyết 163 vụ, đạt 74%, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Về công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm: Tổng số phải xét xử: 37 vụ, trong đó, VKS kháng nghị 10 vụ; Tòa án kháng nghị 27 vụ…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vương Văn Bép, Vụ trưởng Vụ 9 phát biểu tại Hội nghị.

Về công tác thụ lý giải quyết đơn và tiếp công dân, trong 6 tháng đầu năm 2022, Vụ 9 đã thụ lý 4.156 đơn/659 việc; đã xử lý 1.822 đơn/214 việc. Đơn phải giải quyết trong kỳ: 2.334 đơn/445 việc; đã giải quyết 621 đơn/163 việc (tăng 207 đơn/72 việc so với cùng kỳ năm 2021)…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Hoàng Diệu Linh, Phó Vụ trưởng Vụ 9 phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những kết quả mà Vụ 9 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Phó Viện trưởng nhấn mạnh, Vụ 9 cần tiếp tục tập trung phân tích, tổng hợp những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn, làm cơ sở để có thể tổ chức phổ biến, rút kinh nghiệm, hướng dẫn VKSND cấp tỉnh về công tác, kĩ năng nghiệp vụ được giao…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cùng với đó, Vụ 9 cần quan tâm, siết chặt hơn nữa đến công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của đơn vị. Quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo, bồi dưỡng đối với các cán bộ trẻ để góp phần ngày càng nâng cao hơn chất lượng Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình mà đơn vị được giao nhiệm vụ.

Cuối cùng, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2022, Vụ 9 cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn, án, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Ngoài ra, Vụ 9 cũng cần hoàn thiện các Báo cáo tổng kết được lãnh đạo VKSND tối cao giao; Tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị, các Hướng dẫn mới được ban hành, giải đáp vướng mắc nghiệp vụ cho toàn Ngành; Triển khai kế hoạch kiểm tra nghiệp vụ năm 2022 đối với một số VKS địa phương…

Vũ Cảnh