Tại Quyết định số 266/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 13 cá nhân của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, 20 cá nhân thuộc VKSND cấp cao và 923 cá nhân thuộc VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Cũng phong trào thi đua trên, tại Quyết định số 267/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, 2 tập thể thuộc VKSND cấp cao và 226 tập thể thuộc VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

leftcenterrightdel
 Xuống bản giúp dân. (Ảnh: Cầm Thị Quỳnh Anh, VKSND huyện Bắc Yên - Sơn La)

Tiếp đó, tại Quyết định số 268/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 162 cá nhân của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự, 41 cá nhân thuộc VKSND cấp cao và 1.452 cá nhân thuộc VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hoá công sở”.

Cũng với phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hoá công sở”, tại Quyết định số 269/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 52 tập thể của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự, 3 tập thể thuộc VKSND cấp cao và 312 tập thể thuộc VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh các quyết định khen thưởng trên, tại Quyết định số 274/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao cũng đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho 54 cá nhân của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự, 15 cá nhân thuộc VKSND cấp cao và 783 cá nhân thuộc VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do đã có công lao đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân.

P.V