Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cho biết, VKSND tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia, Viện công tố quốc gia - Bộ Tư pháp Philippines, Cơ quan Tổng Chưởng lý Indonesia thường xuyên có sự gặp gỡ, giao lưu và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là trong khuôn khổ hợp tác của ASEAN.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tiếp song phương bà Mariza O. Delos Santos Jaugan, Phó Viện trưởng Viện công tố quốc gia, Bộ Tư pháp Philippines. 

Năm 2006, Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 3, do Cơ quan Tổng Chưởng lý Indonesia đăng cai tổ chức; Năm 2008, Hội nghị lần thứ 5, do Viện công tố quốc gia Philippines đăng cai tổ chức; Năm 2014, Hội nghị lần thứ 8, do Cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia đăng cai tổ chức, VKSND tối cao Việt Nam đều cử đoàn do Lãnh đạo Viện dẫn đầu tham dự Hội nghị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao hội đàm với bà Mariza O. Delos Santos Jaugan, Phó Viện trưởng Viện công tố quốc gia, Bộ Tư pháp Philippines. 

Tuy có mối quan hệ phối hợp khá chặt chẽ trên các diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương nhưng kết quả hợp tác song phương trực tiếp giữa VKSND tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia, Viện công tố quốc gia - Bộ Tư pháp Philippines, Cơ quan Tổng Chưởng lý Indonesia còn hạn chế, chưa tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Malaysia, giữa Việt Nam và Philippines, giữa Việt Nam và Indonesia.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi tiếp song phương giữa VKSND tối cao và Viện công tố quốc gia, Bộ Tư pháp Philippines. 

Tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đề nghị các bà Dato’ Suzana binti Atan, Phó Tổng Chưởng lý Malaysia; bà Mariza O. Delos Santos Jaugan, Phó Viện trưởng Viện công tố quốc gia, Bộ Tư pháp Philippines và ông Narendra Jatna, Viện trưởng Viện công tố tỉnh Bali, Indonesia báo cáo Tổng Chưởng lý và Viện trưởng Viện công tố xem xét khả năng thiết lập cơ chế hợp tác song phương giữa Việt Nam với cơ quan của ba nước thông qua việc ký Thỏa thuận hợp tác, nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các Bên triển khai các hoạt động hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nước trong thời gian tới; tạo cơ sở thuận lợi để Việt Nam và các nước triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, như: trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ hay đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Kiểm sát viên.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì tiếp bà Dato’ Suzana binti Atan, Phó Tổng Chưởng lý Malaysia và đoàn cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia. 

Về Hội nghị Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc lần thứ 13, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, Hội nghị lần này, các nước sẽ cùng thảo luận về chủ đề: “Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia”.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và bà Dato’ Suzana binti Atan, Phó Tổng Chưởng lý Malaysia và cùng thành viên hai Đoàn chụp ảnh lưu niệm.

Trong bối cảnh thế giới đang từng bước tiến sâu vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0, các hình thức tội phạm mới liên quan đến công nghệ xảy ra ngày càng nhiều, việc kịp thời giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia là mối quan tâm chung của các nền tư pháp trên thế giới. “Chính vì vậy, tôi rất chờ đợi để nghe phát biểu tham luận của các bà Phó Tổng Chưởng lý, Phó Viện trưởng Viện công tố quốc gia và ông Viện trưởng Viện công tố tỉnh Bali. Tôi tin rằng, những bài học kinh nghiệm thực tiễn quý báu mà các ông, bà chia sẻ sẽ có giá trị tham khảo rất lớn đối với chúng tôi”, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiên cho biết.

Phát biểu tại buổi tiếp và hội đàm, bà Dato’ Suzana binti Atan, Phó Tổng Chưởng lý Malaysia; bà Mariza O. Delos Santos Jaugan, Phó Viện trưởng Viện công tố quốc gia, Bộ Tư pháp Philippines và ông Narendra Jatna, Viện trưởng Viện công tố tỉnh Bali, Indonesia cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Phó Viện trưởng Trường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và các đồng nghiệp VKSND tối cao Việt Nam dành cho cá nhân các ông, bà cùng các thành viên trong Đoàn nhân chuyến công tác lần này tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tiếp ông Narendra Jatna, Viện trưởng Viện công tố tỉnh Bali, Indonesia. 

Bà Phó Tổng Chưởng lý Malaysia, bà Phó Viện trưởng Viện công tố quốc gia, Bộ Tư pháp Philippines và ông Viện trưởng Viện công tố tỉnh Bali, Indonesia bày tỏ vui mừng được tham gia Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 tại Hà Nội và đánh giá cao VKSND tối cao Việt Nam đã chủ trì, đăng cai tổ chức Hội nghị lần này.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tiếp và hội đàm giữa VKSND tối cao Việt Nam và Đoàn Viện công tố tỉnh Bali, Indonesia. 

Đồng tình và nhất trí cao với những nội dung đánh giá, lời đề nghị, phương hướng hợp tác giữa VKSND Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý các nước Malaysia, Indonesia và Viện công tố quốc gia, Bộ Tư pháp Philippines, các bà Dato’ Suzana binti Atan; Mariza O. Delos Santos Jaugan và ông Narendra Jatna tin tưởng trong thời gian tới, mối quan hệ giữa VKSND tối cao Việt Nam với Cơ quan Tổng Chưởng lý Malaysia, Indonesia và Viện công tố quốc gia - Bộ Tư pháp Philippines sẽ được củng cố, phát triển và đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến và ông Narendra Jatna, Viện trưởng Viện công tố tỉnh Bali, Indonesia cùng thành viên hai Đoàn chụp ảnh lưu niệm.

 

 

Hồng Nguyên - Vũ Phương