leftcenterrightdel
 Quang cảnh kỳ họp.

Nội dung thu hút sự quan tâm, chú ý tại Kỳ họp này là, việc HĐND TP Hải Phòng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm những chức danh do HĐND thành phố bầu, trong đó có Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng... Đây được coi là “thước đo” đánh giá năng lực cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Hải Phòng.

Ngoài nội dung trên, HĐND TP Hải Phòng sẽ xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, xem xét và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND thành phố; Kết quả giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND TP Hải Phòng sẽ xem xét, cho ý kiến Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Kế hoạch thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 cũng như chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm trên địa bàn thời gian tới.

Tại kỳ họp thứ 13, các đại biểu HĐND TP Hải Phòng sẽ thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng. Trong đó, quyết định mức thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia; Nội dung chi, mức chi thực hiện “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn; Chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành Y tế; Giảm phí, lệ phí cho các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, còn xem xét, thông qua Đề án về tổ chức chính quyền đô thị thành phố; Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và Quy định về chức danh, mức phụ cấp với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn, tổ dân phố và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

 

Khánh Quyên