Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả, ông Nguyễn Khắc Toàn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Tấn Tuân- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhận số phiếu tín nhiệm cao cao nhất, với 43 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 95,6%). 

Các ông Trần Mạnh Dũng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhận 41 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 91,1%), ông Lê Hữu Hoàng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận 40 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 88,9%), ông Đinh Văn Thiệu-  Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận 38 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 84,4%),…

leftcenterrightdel
 HĐND tỉnh Khánh Hòa lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Nguồn: khanhhoa.gov.vn

Tại tỉnh Phú Yên, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả, ông Lê Thanh Đồng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Công Hoan- Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cùng nhận được 48 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 97,96%).

Bà Cao Thị Hòa An- Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Tấn Hổ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhận được 47 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 95,92%).

leftcenterrightdel
 Các đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên thực hiện bỏ phiếu. Nguồn: phuyen.gov.vn

Ông Tạ Anh Tuấn- Chủ tịch UBND tỉnh và bà Hồ Thị Nguyên Thảo- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng nhận 45 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 91,84%).

Một số người có số phiếu tín nhiệm cao khá thấp, dưới 20 phiếu, trong đó bà Nguyễn Thị Hồng Thái- Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận 16 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 32,65%).

Bà Thái cũng nhận 28 phiếu tín nhiệm (chiếm 57,14%) và 5 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 10,20%).

PV