Ngày 7/12, ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

leftcenterrightdel
 Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Thực hiện quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 96/2023/NQ-QH15 của Quốc hội và chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 599/UBTVQH15-CTĐB ngày 21/8/2023 về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, các Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết danh sách những người thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm, tiến hành thảo luận tại tổ, bỏ phiếu tín nhiệm đối với 27 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đạt 100% số phiếu tín nhiệm cao trên tổng số 61 đại biểu HĐND tỉnh có mặt. Tiếp đó, là ông Khúc Thành Dư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đạt 59 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm; ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đạt 57 phiếu tín nhiệm cao, 3 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp...

Kết quả này thể hiện rõ chất lượng thực chất, nghiêm túc, thông tin bảo mật, chính xác, khách quan, công tâm khi đại biểu HĐND thể hiện tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây sẽ là căn cứ quan trọng góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm; đồng thời là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Căn cứ kết quả công bố, HĐND tỉnh đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

 

Hào Kiệt