Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao. Các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng và thủ trưởng một số đơn vị liên quan cùng dự buổi làm việc.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc  

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã công bố quyết định ngày 12/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giám sát Ban cán sự đảng VKSND tối cao và đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao. Theo đó, Đoàn giám sát gồm 5 thành viên do đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn.

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố Kế hoạch giám sát đối với Ban cán sự đảng VKSND tối cao và đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao.

Nội dung giám sát tập trung vào một số lĩnh vực, như: Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng; lãnh đạo, thực hiện công tác cán bộ; lãnh đạo giải quyết một số vụ án và xây dựng giải pháp phòng ngừa; việc lãnh đạo công tác thực hành quyền công tố trong kiểm sát điều tra, truy tố, kiểm sát xét xử án tham nhũng, chức vụ, kinh tế…

Thay mặt Đoàn giám sát, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trưởng đoàn đã nêu rõ về mục đích, yêu cầu cũng như nội dung giám sát đối với Ban cán sự đảng VKSND tối cao và đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao.

Theo đồng chí, đây là công việc thường xuyên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Qua giám sát nhằm đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của Ban cán sự đảng VKSND tối cao và đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nội dung được giám sát.

Việc giám sát phải bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng, đồng thời phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao và Ủy viên Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã phát biểu đóng góp ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến phương pháp giám sát, nội dung và thời gian giám sát; việc chuẩn bị báo cáo…

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc 

Phát biểu tại buổi làm việc, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí khẳng định, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao luôn quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ chỉ đạo các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan phát huy dân chủ, nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình, phối hợp với Đoàn Giám sát để thực hiện việc giám sát theo kế hoạch và đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Đắc Thái