Đoàn công tác số 2 do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn công tác.

Về phía Ban Cán sự đảng VKSND tối cao tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Huy Tiến, Nguyễn Văn Quảng cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ liên quan thuộc VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc 

Báo cáo của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao tại buổi làm việc cho thấy, trong những năm qua, Ban Cán sự đảng VKSND tối cao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo VKSND các cấp tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên của ngành Kiểm sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa vào chương trình công tác hàng năm việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, qua đó phát hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng, sai phạm, tội phạm về kinh tế để chỉ đạo xử lý. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị trong việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở từng địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ giải quyết và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có vi phạm. Bên cạnh đó, Ban Cán sự đảng VKSND tối cao cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy tham mưu, đầu mối giúp việc và tổ chức bộ máy trực tiếp phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm, tội phạm kinh tế, đặc biệt là Vụ trưởng các vụ nghiệp vụ như Vụ 1, 3, 5. Đồng thời, để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ Ngành, đã chú trọng hơn việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của đơn vị Thanh tra VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng đoàn công tác Phạm Gia Túc thông qua Kế hoạch và Quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc thành lập các Đoàn công tác. 

Mặt khác, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành các văn bản chỉ đạo toàn Ngành về tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; chỉ đạo Cơ quan điều tra VKSND tối cao tăng cường phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề về giải quyết án kinh tế, tham nhũng, chức vụ của Viện kiểm sát các cấp; thực hiện biệt phái Kiểm sát viên ở VKSND tối cao trực tiếp thực hành quyền công tố tại phiên toà xét xử sơ thẩm ở các địa phương.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường trình bày báo cáo của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao

Ngoài ra, Ban Cán sự đảng VKSND tối cao đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên trong toàn Ngành; tăng cường đủ số lượng và đảm bảo chất lượng Kiểm sát viên trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. Đặc biệt, trong 05 năm qua, Ban Cán sự đảng VKSND tối cao đã bám sát các Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư tại các Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn Ngành đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc điện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, đáng lưu ý, các cơ quan tố tụng đã khẩn trương đưa ra xét xử 08 vụ án trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đặc biệt là năm 2017, đầu năm 2018 nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đã được khởi tố để điều tra, trong đó có nhiều bị can là người có chức vụ cao.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã phát biểu nêu rõ những kết quả đạt được của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng ngừa tham nhũng; công tác thanh tra vụ việc, phát hiện khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế trong những năm qua. Cụ thể, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Kế hoạch và Quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, triển khai, ban hành, tham mưu ban hành các văn bản cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các quy định, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy liên quan đến phát hiện, xử lý tham nhũng…  

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi làm việc

Cùng với việc nêu lên những kiến nghị đối với Đoàn công tác, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng cho rằng, việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Cán sự đảng VKSND tối cao còn là dịp để Ngành rà soát lại những công việc đã làm được, những khó khăn, vướng mắc thời gian qua, cũng như những mặt còn hạn chế, tồn tại từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng đoàn công tác số 2 ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Kiểm sát đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực, ưu điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao đối với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Trưởng đoàn công tác số 2 Phan Đình Trạc cũng cho rằng, báo cáo của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao về cơ bản đã được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo; các ý kiến tại buổi làm việc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.  

leftcenterrightdel
Trưởng Đoàn công tác số 2 Phan Đình Trạc phát biểu kết luận 

Ghi nhận, chia sẻ trước những kiến nghị của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao, đồng chí Trưởng đoàn công tác số 2 Phan Đình Trạc đề nghị thời gian tới, Ban Cán sự đảng VKSND tối cao lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, Kết luận của Tổng Bí thư tại các Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, Ban Cán sự đảng VKSND tối cao cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với các kiến nghị của Đoàn công tác số 3 trước đây; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong nội bộ Ngành; đẩy nhanh các hoạt động phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là với các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Đồng thời, quan tâm, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác phòng chống tham nhũng...

Trước khi hội nghị diễn ra, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cùng các đồng chí trong Đoàn công tác đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Tiến và đồng chí Nguyễn Văn Quảng vừa được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Tiến và đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao

Đắc Thái

Theo báo cáo của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao, trong 05 năm (từ năm 2013 đến năm 2018), toàn Ngành tiến hành 2180 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, các VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện và các tổ chức cơ sở đảng. Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung như: Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa; công tác phát hiện qua kiểm tra, thanh tra vụ việc; phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế thông qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, thông qua công tác tự kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo...