Tiếp tục phòng, chống tham nhũng có hiệu quả

"Hòa chung trong không khí phấn khởi và niềm hy vọng của nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội XIII của Đảng, là một công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân, tôi rất tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ bầu chọn những người có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo và có quyết tâm chính trị cao để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng đã giao phó" - Đảng viên Lang Thị Lan Hương - Phó Trưởng phòng tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Nghệ An chia sẻ với Bảo vệ pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đảng viên Lang Thị Lan Hương.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó có công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và đã đem lại rất nhiều kết quả tốt.

Nhiều cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở có vi phạm đã bị xử lý nghiêm minh, qua đó đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã và đang được thực hiện quyết liệt trong cả hệ thống chính trị.

Chính vì vậy, không những tôi mà cán bộ, đảng viên trong ngành Kiểm sát rất tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, với những người đủ đức, đủ tài được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương sẽ tiếp tục kế thừa và tiếp tục con đường phòng, chống tham nhũng để đưa đất nước tiếp tục phát triển hơn nữa trong giai đoạn mới".

Đảng viên Vũ Đình Tân - Văn phòng VKSND tỉnh Đắc Lắk: Tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt, chọn ra những đồng chí đủ đức, đủ tài 

"Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Đại hội mang niềm tin và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21.

leftcenterrightdel
 Đảng viên Vũ Đình Tân.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Là một đảng viên trẻ tôi mong rằng, Đại hội tiếp tục duy trì và phát huy cao hơn nữa những thành quả đã đạt được và là Đại hội của sự đổi mới, sáng tạo. Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quan tâm và tin tưởng hơn nữa những người trẻ, để họ được cống hiến và trưởng thành. Tôi rất kỳ vọng và tin tưởng vào Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Đặc biệt, tôi rất tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt, chọn ra những đồng chí đủ đức, đủ tài vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, có quyết sách, chiến lược phát triển mới, đưa đất nước ngày càng phát triển".

Đảng viên Trịnh Việt Hà - Phó Viện trưởng VKSND huyện KrôngPa (Gia Lai): Tiên phong trong bảo vệ pháp chế XHCN và đấu tranh phòng chống tham nhũng

"Tôi tin tưởng sau thành công của nhiệm kỳ Đại hội XII, nhiệm kỳ Đại hội XIII tới Đảng ta, đất nước ta sẽ có những bước chuyển mình tích cực hơn, phát triển hơn, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

leftcenterrightdel
 Đảng viên Trịnh Việt Hà.

Tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ có nhiều quyết sách đúng đắn, vững chắc để đưa đất nước ta lên một tầm mới trong thời đại mới. Với ngành Kiểm sát nhân dân, đã đóng góp những thành quả thiết thực trong thành công chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sẽ tiếp tục tiên phong vững tay khiên, chắc tay kiếm trong nhiệm vụ bảo vệ pháp chế XHCN nói chung và cụ thể là công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng trong thời gian tới..."

Đảng viên Trương Thị Hương Giang- Viện trưởng VKSND huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa- Vũng Tàu): Xây dựng được đội ngũ Đảng viên trong sạch, vững mạnh, cần kiệm liêm chính

leftcenterrightdel
Đảng viên Trương Thị Hương Giang, Viện trưởng VKSND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

"Là một Đảng viên trong ngành Kiểm sát, tôi mong muốn và tin tưởng Đại hội sẽ bầu ra những đồng chí đủ đức, đủ tài tham gia BCH Trung ương, nhất là những lãnh đạo chủ chốt để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội. Cấc đồng chí được bầu sẽ là tấm gương để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân noi theo và học tập.

Đặc biệt, nhiệm kỳ tới tôi kỳ vọng và tin tưởng chủ trương đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng sẽ tiếp tục phát huy, xây dựng được đội ngũ Đảng viên trong sạch, vững mạnh, cần kiệm liêm chính. Về phía ngành Kiểm sát, sẽ tiếp tục là lá khiên chắn vững chắc bảo vệ pháp chế XHCN, là lá cờ đầu trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng".

Đảng viên Lê Anh Tuấn - Viện trưởng VKSND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh): Xây dựng đất nước kỷ luật, kỷ cương, góp phần phát triển KTXH

"Qua theo dõi, tôi thấy Đại hội kỳ này được chuẩn bị rất kỹ, rất công phu và bài bản, nhất là công tác nhân sự, lựa chọn và bầu vào BCH trung ương. Đây có thể nói là điều kiện tiên quyết để đại hội thành công, cũng là điều kiện để khẳng định nhiệm kỳ tới, với những nhân sự chủ chốt đủ đức, đủ tài giữ những trọng trách, vị trí quan trọng sẽ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đi đến thắng lợi.

leftcenterrightdel
 Đảng viên Lê Anh Tuấn.

Nhiệm kỳ này, tôi tin tưởng sự kế thừa và đột phá, thúc đẩy nền tư pháp vững mạnh, trọng sạch, với những quyết sách về đổi mới, cải cách nền tư pháp, đảm bảo một đất nước kỷ luật, kỷ cương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội văn minh, giàu mạnh".

Đảng giúp khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến

Chia sẻ với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật về những kỳ vọng, tin tưởng trước Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng, đảng viên Lê Minh Tuấn, Kiểm sát viên sơ cấp, Bí thư Chi đoàn TNCS HCM Cơ quan VKSND thành phố Hải Phòng cho biết:

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của toàn dân tộc, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng. Trong không khí phấn khởi, vui tươi hướng về Đại hội, cán bộ, Đảng viên và nhân dân đặt trọn niềm tin và kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục hoạch định đường hướng phát triển đất nước một cách toàn diện trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Tuấn, Kiểm sát viên sơ cấp, Bí thư Chi đoàn TNCS HCM Cơ quan VKSND thành phố Hải Phòng.

Với tư cách là một Đảng viên trẻ và là một Kiểm sát viên của ngành Kiểm sát nhân dân, tôi rất phấn khởi, kỳ vọng và tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Tôi tin rằng, Đại hội XIII của Đảng sẽ sáng suốt lựa chọn Ban Chấp hành khóa mới với những người có đạo đức, có uy tín và bản lĩnh để tiếp tục lãnh đạo sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục để tạo điều kiện cho tuổi trẻ có thể phát huy vai trò, trí tuệ, giúp khơi dậy được tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến, góp phần nâng cao năng suất lao động, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước.

Tôi mong muốn Đại hội XIII của Đảng sẽ nêu cao hơn nữa tinh thần tiên phong gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, phát động nhiều phong trào thi đua, tạo điều kiện và xây dựng môi trường làm việc tốt hơn nữa cho cán bộ, công chức, người lao động của ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng và cán bộ, công chức, người lao động trên cả nước nói chung.

Là cán bộ trẻ, mang trong mình nhiệt huyết và tình yêu với Đảng, với ngành Kiểm sát nhân dân, trong những ngày Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra, tôi càng phải cố gắng, nỗ lực phát huy hết tinh thần, trách nhiệm của một người cán bộ kiểm sát để xứng đáng với lời Bác Hồ luôn răn dạy cán bộ kiểm sát phải: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn”. 

Phát huy vai trò, trí tuệ, bản lĩnh của tuổi trẻ

leftcenterrightdel
 Đảng viên Trần Văn Quỳnh, Phòng 1 VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

"Đặt niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới" - đó là chia sẻ của đảng viên Trần Văn Quỳnh, Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy và kinh tế, chức vụ, tham nhũng chức vụ (Phòng 1) VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đồng chí Trần Văn Quỳnh, Đại hội Đảng lần thứ XIII đang diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra cần giải quyết. Là một đảng viên trẻ, tôi mong muốn, đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực của đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chăm lo, phát triển thế hệ trẻ, phát huy vai trò, trí tuệ, bản lĩnh của tuổi trẻ, giúp khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến của người tài, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 
Bùi Tiến - Hoàng Hưng - Nguyễn Lánh