Theo đó, ông Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt đảng từ cuối tháng 12/2017 để chữa bệnh lâu dài.

Văn Phòng Thành ủy Đà Nẵng cho hay, ngày 02-12-2017, ông Nguyễn Xuân Anh có đơn gửi Chi bộ phòng Tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Thành ủy xin tạm miễn sinh hoạt Đảng để điều trị bệnh dài ngày, từ tháng 12-2017.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Xuân Anh 

Thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05-6-2017 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên, Đảng ủy Văn phòng Thành ủy đã chỉ đạo Chi bộ phòng Tổng hợp thực hiện đúng các quy trình, thủ tục theo quy định và thống nhất để ông Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt Đảng để điều trị bệnh dài ngày từ cuối tháng 12-2017. Đồng thời, báo cáo và gửi toàn bộ hồ sơ liên quan đến Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố biết, theo dõi, chỉ đạo. Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Anh đang tiếp tục điều trị bệnh dài hạn.

Liên quan đến bệnh của ông Nguyễn Xuân Anh, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, theo hồ sơ bệnh án ông Xuân Anh cung cấp thì ông này bị bệnh phình động mạch. Bên cạnh đó, bệnh án cũng cho biết ông Xuân Anh đi đặt stent trong não.

leftcenterrightdel
 Một trong những sai phạm của ông Xuân Anh có liên quan đến việc sử dụng xe công do doanh nghiệp biếu tặng

Trước đó ông Nguyễn Xuân Anh – Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bị kỷ luật do liên quan đến một số sai phạm trong công tác quản lý, điều hành khi giữ cương vị Bí thư Thành ủy. Ngày 6/10/2017, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Xuân Anh. Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đến ngày 24.11.2017, HĐND TP.Đà Nẵng đã tổ chức phiên họp và 100% đại biểu nhất trí bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi bị cách chức và bãi nhiệm tất cả các chức vụ, ông Nguyễn Xuân Anh hiện là Đảng viên thuộc diện Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng quản lý.

Xuân Nha