Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, dự thảo Thông tư nêu rõ: Thông tư này quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra trong CAND, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ quan điều tra của VKSND tối cao và các cơ quan của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các cơ quan khác của CAND, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điều tra hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Các biểu mẫu, giấy tờ, sổ sử dụng trong hoạt động điều tra hình sự được ban hành kèm theo Thông tư là 300 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc hỏi cung bị can. (Ảnh minh hoạ)

Về nguyên tắc, dự thảo Thông tư quy định, chỉ sử dụng các biểu mẫu trong hoạt động điều tra hình sự, các biểu mẫu phải được quản lý và sử dụng đúng mục đích cho hoạt động điều tra hình sự.

Việc ghi thông tin trong từng biểu mẫu phải bảo đảm khách quan, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng, cơ quan và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra sử dụng linh hoạt bản mềm đối với những biểu mẫu cần phải thể hiện nhiều nội dung thông tin, không làm thay đổi, mất bố cục và nội dung biểu mẫu.

Về trách nhiệm thi hành, dự thảo Thông tư nêu rõ, Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp, cấp trưởng của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị VKSND tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an các đơn vị, địa phương trao đổi với Bộ Công an để thống nhất hướng dẫn.

P.V