leftcenterrightdel
 Các đồng chí được bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc VKSND cấp cao tại Đà Nẵng lần này

Theo đó, các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng gồm: Đồng chí Phạm Tấn Ánh – KSV cao cấp, giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án phúc thẩm, Viện kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động (Viện 3), VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

Đồng chí Lê Phước Thạnh- KSV cao cấp, giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án phúc thẩm, tái thẩm Viện 3.

Đồng chí Bùi Thị Dung – Kiểm sát cao cấp, giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm, Viện kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2).

leftcenterrightdel
 3 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng

9 đồng chí Phó Trưởng phòng được bổ nhiệm gồm: Đồng chí Bùi Thị Ý Nhi – KSV trung cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án phúc thẩm Viện 3.

Đồng chí Đinh Văn Chánh – KSV cao cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm Viện 3.

Đồng chí Trần Viết Tuấn – KSV trung cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án phúc thẩm Viện 2.

Đồng chí Trần Thị Xuân Thanh - KSV trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm Viện 2.

Đồng chí Đỗ Quốc Huy - KSV trung cấp,  giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức, Thanh tra và Thi đua khen thưởng thuộc Văn phòng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

Đồng chí Trần Thị Ngọc Phượng - KSV trung cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Thống kê và Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng.

leftcenterrightdel
 9 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng

Đồng chí Nguyễn Thị Vân - KSV trung cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án an ninh, ma túy, trật tự xã hội và án khác, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (Viện 1).

Đồng chí Nguyễn Nam Anh – KSV cao cấp,  giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án kinh tế, tham nhũng và chức vụ Viện 1.

Đồng chí Võ Ngọc Luyện - KSV trung cấp giữ chức vụ Phó trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự Viện 1.

Các quyết định bổ nhiệm này có thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/11/2019.

Xuân Nha - Lê Tâm