Tại hội nghị, đồng chí Phan Vũ Hoàng - Phó Viện trưởng Viện Cấp cao 2 đã báo cáo về tình hình công tác kiểm sát năm 2018. Đồng chí Trần Đức Dương - Phó Viện trưởng Viện Cấp cao 2 cũng trình bày những nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát năm 2019.

Theo đó, năm 2018, Viện cấp cao 2 tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 về công tác ngành Kiểm sát nhân dân 2018 và Chỉ thị số 08 ngày 06/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự.

Trong năm, Viện cấp cao 2 đã thụ lý tổng số 1.174 vụ án các loại trong đó án phúc thẩm thụ lý 857 vụ, án giám đốc thẩm, tái thẩm thụ lý 317 vụ. Tổng số án đã giải quyết 985 vụ, đạt tỷ lệ 83,90%, tăng 10,93% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong năm, đơn vị đã nghiên cứu lập hồ sơ kiểm sát và chuyển trả Tòa án đúng thời hạn 334 vụ án mới thụ lý, đạt 98,81%. Hồ sơ kiểm sát được xây dựng bảo đảm đúng quy chế nghiệp vụ, đầy đủ chứng cứ phục vụ tốt cho công tác thực hành quyền công tố và tranh tụng tại phiên tòa.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị 

Khâu công tác đột phá trong năm 2018 của Viện Cấp cao 2 được xác định là “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm”.

Theo đó, trong năm tập thể lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đã có nhiều biện pháp và giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã đề ra. Đơn vị đã đề ra chỉ tiêu thực hiện đối với công tác kháng nghị trong năm 2018 phải tăng 10% so với kết quả đạt được trong năm 2017; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong đó tăng thẩm quyền đối với các Viện trưởng Viện nghiệp vụ trong việc phân công, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao tại đơn vị phụ trách;

Tăng cường trách nhiệm đối với cán bộ trực tiếp giải quyết đảm bảo đúng thời hạn và quy trình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo dõi, cập nhật tiến độ công việc từng công chức; đổi mới công tác thi đua, thường xuyên khen thưởng ngắn hạn đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm khích lệ, động viên tạo động lực phấn đấu trong công tác đối với toàn thể công chức trong đơn vị...

Từ sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, trong năm số lượng kháng nghị Viện cấp cao 2 đã ban hành trong các lĩnh vực tăng 42,85% so với năm 2017, đồng thời chất lượng kháng nghị được đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Qua đó, Viện Cấp cao 2 đã hoàn thành xuất sắc công tác đột phá đã đề ra năm 2018.

Cũng trong năm 2018, với sự chủ động, đổi mới mạnh mẽ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu; với nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác; sự đoàn kết, nỗ lực và trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ.

Viện cấp cao 2 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như công tác lập hồ sơ kiểm sát các loại án đạt tỷ lệ 99%, chất lượng nghiên cứu hồ sơ được nâng lên phục vụ tốt cho công tác xét xử. Ban hành 170 kháng nghị thuộc các lĩnh vực, tăng 51 kháng nghị so với năm 2017. Số án phúc thẩm, tái thẩm Viện cấp cao 2 bảo vệ kháng nghị đưa ra xét xử được chấp nhận vượt chỉ tiêu Ngành và Quốc hội đề ra..

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng VKSND tối cao (bên phải) trao Cờ thi đua Ngành KSND cho tập thể Viện 1 thuộc Viện Cấp cao 2 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao - Nguyễn Huy Tiến đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2018 của Viện Cấp cao 2. Đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao cũng yêu cầu Viện cấp cao 2 trong năm 2019 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung đào tạo cán bộ trẻ đáp ứng năng lực, trình độ, phát huy đúng sở trường công tác, tập trung nghiên cứu kháng nghị, kiến nghị có chất lượng, nhất là những kiến nghị, đề xuất gửi đến các Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố, một số ngân hàng, nhằm kịp thời chấn áp, ngăn ngừa xảy ra tình trạng phạm tội…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến - Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao đã trao Cờ thi đua của Ngành Kiểm sát nhân dân cho tập thể Viện nghiệp vụ, Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (Viện 1) và trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho hai tập thể Viện 1 và Viện Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động (viện 3) thuộc Viện Cấp cao 2.

Xuân Nha