Ngày 28/6, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo các Viện nghiệp vụ tập trung nâng cao tỷ lệ và chất lượng giải quyết đối với đơn, công văn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, cũng như tăng cường công tác kiểm sát các bản án đã có hiệu lực pháp luật do VKSND địa phương gửi đến, vì đây là nguồn quan trọng để thực hiện việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án có vi phạm.

Thực hiện ngay việc yêu cầu Tòa án địa phương chuyển hồ sơ vụ án khi có đơn hoặc phát hiện bản án có vi phạm; bảo đảm thời hạn nghiên cứu, giải quyết đối với từng hồ sơ đã rút được theo đúng quy trình nghiệp vụ đã ban hành. Đây là các biện pháp vừa bảo đảm thực hiện có chất lượng, hiệu quả đối với công tác này, vừa bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết của các cơ quan tư pháp địa phương.

leftcenterrightdel
 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã thụ lý 151 hồ sơ theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, ban hành 40 kháng nghị giám đốc thẩm, 03 kháng nghị tái thẩm. Các vi phạm trong hoạt động tư pháp dẫn đến bản án bị kháng nghị giám đốc thẩm tập trung nhiều vào các dạng vi phạm: Truy tố, xét xử không đúng tội danh, khung hình phạt; bỏ lọt tội phạm, người phạm tội hoặc áp dụng hình phạt trong vụ án đồng phạm vi phạm nguyên tắc xử lý người phạm tội đối với các trường hợp là người chủ mưu, cầm đầu, côn đồ; án sơ, phúc thẩm chuyển khung hình phạt nhẹ hơn, cho hưởng các tình tiết giảm nhẹ, giảm án hoặc cho hưởng án treo không đúng quy định pháp luật; vi phạm quy định về áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tiếp tục nâng cao tiến độ, chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; triển khai các biện pháp để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra trong Kế hoạch; chú trọng nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị trong lĩnh vực hành chính, kinh doanh thương mại và lao động.

leftcenterrightdel
Khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 

Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; phối hợp với TAND cấp cao tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm đạt hiệu quả, có chất lượng.

Tăng cường việc quản lý, theo dõi công tác xét xử, tiến hành kiểm tra nghiệp vụ đối với các Viện kiểm sát địa phương trong khu vực theo Kế hoạch đề ra để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những vi phạm, sai sót trong việc kiểm sát việc giải quyết các vụ án có liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Tại hội nghị sơ kết lần này, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cũng đã khen thưởng các tập thể cá nhân trong đơn vị đạt thành tích trong 2 phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2”.

Xuân Nha