12/93 bộ, ngành, địa phương chưa cập nhật các vụ việc khiếu nại, tố cáo vào hệ thống 

Thanh tra Chính phủ đang dự thảo Quyết định quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo để lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo Thanh tra Chính phủ, hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo đã được triển khai xây dựng và chính thức đưa vào sử dụng trên toàn quốc từ ngày 15/3/2018. Việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý khiếu nại, tố cáo nhằm kịp thời theo dõi, nắm bắt thông tin liên quan đến khiếu nại, tố cáo. 

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo được tạo thành hồ sơ vụ việc điện tử duy nhất từ cấp xã phường đến Trung ương, được tra cứu trên toàn quốc nên các cơ quan quản lý kịp thời cập nhật tình hình khiếu nại, tố cáo, hạn chế tình trạng đơn thư trùng lặp, tiết kiệm thời gian trong công tác tra cứu, thu thập số liệu, theo dõi quá trình tiếp nhận, xử lý đơn thư, thuận lợi cho công tác tổng hợp, báo cáo. Đến nay, đã có 81/93 bộ, ngành, địa phương sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có căn cứ pháp lý quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương phải cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo để hình thành dữ liệu về vụ việc khiếu nại, tố cáo thống nhất, đầy đủ từ Trung ương đến địa phương. Do đó, vẫn còn 12/93 bộ, ngành, địa phương chưa cập nhật các vụ việc khiếu nại, tố cáo vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo nên không thể khử trùng lặp đơn thư một cách tuyệt đối, vẫn còn tình trạng chuyển đơn lòng vòng giữa một số cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Cùng với đó, Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện đồng bộ từ khâu tiếp nhận, giải quyết đến ban hành quyết định, kết luận. Các khâu thuộc thẩm quyền xử lý từ chuyên viên đến lãnh đạo, từ cấp dưới lên cấp trên nếu một bộ phận trong quy trình không truy cập, xử lý thì cả quy trình bị ngừng trệ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
 Thanh tra Chính phủ đối thoại với người dân Thủ Thiêm. (Ảnh minh hoạ)

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, việc ban hành Quyết định quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo là cần thiết. Quyết định sẽ là cơ sở pháp lý xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc cập nhật thường xuyên, liên tục dữ liệu tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ khâu tiếp nhận, giải quyết đến kết thúc ban hành quyết định, kết luận giải quyết vào kho dữ liệu chung của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Cụ thể các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khai thác thông tin

Dự thảo Quyết định gồm 11 điều; theo đó, hoạt động cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo 3 nguyên tắc đó là: Việc cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác và đúng thẩm quyền, mục đích theo quy định của pháp luật.

Tuân thủ các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bảo đảm việc quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo chặt chẽ, an toàn, vận hành thông suốt.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 10 của dự thảo Quyết định, các cơ quan, tổ chức, cá nhân sau có quyền khai thác thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo: Cơ quan quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Quyết định này có quyền khai thác thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của mình.

Đại biểu Quốc hội; các cơ quan của Quốc hội; Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương có quyền khai thác thông tin, dữ liệu trong phạm vi toàn quốc.

Đại biểu Hội đồng nhân dân; Mặt trận Tổ quốc; Văn phòng tỉnh ủy, huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban Dân vận tỉnh ủy, huyện ủy có quyền khai thác thông tin, dữ liệu trong phạm vi quản lý tương ứng của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện.

Việc yêu cầu và việc cung cấp thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo được thực hiện qua mạng Internet hoặc văn bản.

Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có yêu cầu tra cứu, cung cấp thông tin, tài liệu về khiếu nại, tố cáo trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật khiếu nại, tố cáo. 

Cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu về khiếu nại, tố cáo có quyền từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu nếu có căn cứ cho rằng yêu cầu đó trái pháp luật, vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, người tố cáo.

P.V